PvdA-Hoek van Holland

Welkom op onze site. Op deze plek informeren we u zo goed mogelijk over het wel en wee in de Hoekse politiek. Wij, dat zijn: Ineke Vos (lid gebiedscommissie), Ton van Aanraad en Jaap de Neef (beiden steunfractie). Wij proberen de belangen van onze kiezers zo goed mogelijk te behartigen.


Inventarisatie Horecawensen Horecagebiedsplan (verslag)

door Ton van Anraad op 17 januari 2017

Bijeenkomst: Hoekstee de datum 16-01-2017. Onderwerp: Inventarisatie Horecawensen voor het Horecagebiedsplan. De bijeenkomst was vooral bedoeld om bewoners en ondernemers te horen over eisen en wensen op het gebied van het te formuleren Horecabeleid voor de komende 2 jaar in Hoek van. Dit omdat de geldigheid van het Horecagebiedsplan inmiddels is verlopen. De gebiedscommissie geeft in

lees verder »

Bericht van Ineke en Ton uit commissievergadering 16-01-2017

door Ineke Vos op 17 januari 2017
Foto Foto: WOS

Beleid aangaande veiligheid en handhaving Bij de presentatie van het veiligheid/handhavingsbeleid werd opnieuw duidelijk dat we een grensplaats zijn met specifieke uitdagingen. Zoals veiligheid/handhaving op het strand, vrachtwagenproblematiek, grensproblematiek, enz.

lees verder »

Ton van Anraad doet gooi naar (vice)voorzitterschap gebiedscommissie

door Ton van Anraad op 9 januari 2017

PvdA-er Ton van Anraad heeft zich kandidaat gesteld voor het (vice)voorzitterschap binnen de gebiedscommissie in Hoek van Holland. Hij deed dit met onderstaande mail.

lees verder »

PvdA-HvH over ‘Een kwestie van kiezen’

door Ton van Anraad op 8 januari 2017

In dit rapport wordt helder aangegeven dat de wijze waarop het bestuur en de raad van Rotterdam op dit moment de plaatselijke democratie vormgeven een doodlopende weg is. Het werkt volgens de onderzoekers al niet in de wijken van Rotterdam laat staan in ons prachtige dorp. Dominante oorzaak is het ontbreken van enige doorzettingsmacht voor

lees verder »

30 november: stemmen voor of tegen woonvisie college

3 november 2016

Beste partijgenoten, Op 30 november mag elke Rotterdammer naar de stembus om voor of tegen de Woonvisie van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA te stemmen. In essentie betekent dit dat de Rotterdammer vóór of tegen de sloop van 20.000 betaalbare huurwoningen stemt. Volgens de Woonvisie komen hiervoor geen nieuwe betaalbare huurwoningen terug in de

lees verder »

Warmtebedrijf Rotterdam

door Ton van Anraad op 25 juli 2016

Ongelofelijk dat wij van de PvdA het “Warmtebedrijf” iets moois noemen. We gebruiken restwarmte van kolencentrales die alleen nog draaien voor de export naar België en Engeland. Deze centrales hadden al lang gesloten moeten zijn. Nederland kan makkelijk zonder de twee, zwaar vervuilende, centrales op de Maasvlakte. We gaan nu onderzoeken of we de CO2-uitstoot

lees verder »

Vragen over wateroverlast RockArt

door Ineke Vos op 15 juli 2016
Foto Foto: WOS-media

Hevige regenbuien in de nacht van 22 op 23 juni zorgden voor wateroverlast op de Zekken. Dit leidde tot problemen bij Museum RockArt. Ineke Vos stelde hierover vragen aan gebiedsdirecteur Jan de Kloet.

lees verder »

Vragen over Brinkplein

door Ineke Vos op 5 juli 2016

De markt op het Brinkplein wordt weer drukker. Zowel met ondernemers als bezoekers. Ineke Vos stelde er vragen over aan de gebiedcommissie.

lees verder »

Vragen Ineke Vos aan Gebiedcommissie

door Ineke Vos op 4 juli 2016
Foto WOS-media

Ineke Vos stelde vijf vragen aan de gebiedscommissie m.b.t. de Truckparking.

lees verder »

Stapje voorwaarts ongelijkvloerse kruising lightrail?

door Ineke Vos op 4 juli 2016

Afgelopen maand heeft de gebiedscommissie bij monde van de heer Van der Lugt ingesproken bij de commissie ehmd (economie, haven, mobiliteit en duurzaamheid). Voorafgaand aan de inspraakronde gaf het planteam een presentatie aan de raadsleden/commissieleden.

lees verder »