Door Ineke Vos op 27 mei 2013

PvdA-fractie stelt vragen over olijfbomen

In een brief aan het dagelijks bestuur stelt de PvdA-fractie vragen over de olijfbomen in de Hoekse buitenruimte.

 Aan de voorzitter van de deelraad van Hoek van Holland.
Steller vragen: Fractie PvdA
Gericht aan: Dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland
 Onderwerp: Hoe gaat het met onze 50 kostbare olijfbomen!!!
 De PvdA heeft de volgende vragen over bovengenoemd onderwerp. Kunt u aangeven:

  • wanneer de olijfomen zijn aangeschaft en hoeveel; (kleinere en grote)
  • wat de aanschafwaarde van deze bomen destijds was;
  • hoeveel seizoenen genoemde olijfbomen geschitterd hebben in de Hoekse buitenruimte
  • hoelang de bomen al in de opslag staan;
  • wat de staat van onderhoud van genoemde bomen is;
  • waarom ze o.a. nu en vorig zomer jaar in de opslag staan;
  • wat uw plannen met deze bomen zijnen en vindt u kuipplanten een meerwaarde voor ons dorp?
Toelichting:Een aantal jaar geleden is een 50-tal olijfbomen aangeschaft. Zowel een groot aantal kleinere als een aantal grotere bomen. Volgens onze informatie staan deze nu al enkele jaren opgeslagen en kan niemand van deze aanschaf genieten terwijl deze met gemeenschapsgeld zijn aangeschaft en onderhouden met als doel ons dorp te verfraaien..
Ondertekening en naam: Fractievoorzitter PvdA deelraad Hoek van HollandIneke Vos

 

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos