Door op 10 september 2013

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


Donderdag 19 september
20.00 tot 21.30 uur
Paviljoen de Jutter,
Emmaboulevard in Hoek van HOLLAND

 

Agenda

 • Opening en mededelingen door de voorzitter
 • Korte samenvatting activiteiten PvdA HvH 2010-2014
  –       Wat is er bereikt?
  –       Waar liepen we tegen aan?
 • Verkiezingen gebiedscommissies maart 2014 (zie bijlage)
  info over gebiedscommissie en gebiedscommissielid
 • Laatste stand van zaken omtrent de gebiedscommissies
  –       Voorstel PvdA afdeling HvH
 • Inventariseren agendapunten verkiezingsprogramma
  –       Wat vinden we belangrijk voor de Hoek, welke prioriteiten willen wij stellen?
 • Komende verkiezingen
  –       Samenstelling kieslijst