Door op 15 oktober 2013

Algemene ledenvergadering PvdA-HvH

Agenda Algemene ledenvergadering PVDA Hoek van Holland
Donderdag 19 september20.00 tot 21.30 uurPaviljoen de Jutter, Emmaboulevard in Hoek van HollandIneke Vos, Ton van Anraad, Jaap de Neef, Margien Bakker-Boertien, Marianne Moerman, Jos Moonen en Riet Stigter
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen
Opening en mededelingen door de voorzitterVoorzitter opent de vergaderingJammer dat zo weinig leden gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging.Korte samenvatting activiteiten PvdA HvH 2010-2014

–       wat is er bereikt:Gezien de positie in de oppositie is er niet veel direct bereikt, maar wel indirect: behoud van het Fort, de Bieb, invloed genomen op de vorming van de gebiedscommissies. Discussie aangeslingerd over wat te doen met het cultureel erfgoed (Cultuur) en de gevaren die op de loer liggen van de werkzaamheden aan de overkant van de waterweg (Milieu)

–       waar liepen we tegen aan:

  • rol van oppostie, zoals vaker in de politiek wordt niet heel serieus genomen door de coalitie.
  • Tegenstrijdige belangen van partijpolitiek Rotterdam vs de afdeling van Hoek van Holland

Verkiezingen gebiedscommissies maart 2014

–       Doornemen laatste stand van zaken omtrent de gebiedscommissies

–       Voorstel PvdA afdeling HvH besproken. De afdeling wil er alles aan doen om het budgetrecht terug te krijgen (is juridisch mogelijk) en zo snel als mogelijk instemmingsrecht krijgen (zelf contracten afsluiten, met name van belang in zorg & welzijn).

–       Agendapunten verkiezingsprogramma (wat vinden we belangrijk voor de Hoek, welke prioriteiten willen wij stellen). Zie hierboven en het uitgangspunt hierbij is dat de PvdA Hoek van Holland zich gaat inzetten als vertegenwoordiger van de burgers in Hoek van Holland op waarden sociaal en en veilig

Komende verkiezingen
–       samenstelling kieslijst.

De verkiezingscommissie zal bestaan uit Ed van Berkel, Riet Sigter en nog een genodigde.

Verkiesbaar stellen zich Ineke Vos, Ton van Anraad, Jaap de Neef en Margien Bakker.

Actiepunten1)    Verkiezingsprogramma opstellen met o.a. de speerpunten:

  • Leefomgeving (industrie overkant)
  • Doortrekken Hoekse Baan
  • Verbeteren en behoud van het niveau Welzijn & Zorg
  • Toerisme
  • Ontwikkeling van het centrum
  • Terug vorderen deelraadwerkwijze

2)    Doelstelling formuleren

3)    Verkiezingsprogramma communiceren

Sluiting vergadering

De twee aanwezige partijleden geven hun complimenten aan fractie en bestuur voor hun actie en inzet in de afgelopen 4 jaar. Het viel niet mee om oppositie te voeren in een tijd waarin stilstand in ontwikkeling op allerlei fronten de leidraad was.