3 november 2016

30 november: stemmen voor of tegen woonvisie college

het-referendum-kwam-er-nadat-rotterdammers-handtekeningen-ophaalden-tegen-de-sloop-van-sociale-huurhuizen
Beste partijgenoten,

Op 30 november mag elke Rotterdammer naar de stembus om voor of tegen de Woonvisie van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA te stemmen. In essentie betekent dit dat de Rotterdammer vóór of tegen de sloop van 20.000 betaalbare huurwoningen stemt. Volgens de Woonvisie komen hiervoor geen nieuwe betaalbare huurwoningen terug in de plaats.

Visie PvdA
De PvdA Rotterdam is voorstander voor het slopen van woningen die kwalitatief niet meer voldoen aan deze tijd of aan het einde van hun levensduur zijn, maar wil wél dat er genoeg betaalbare woningen teruggebouwd worden voor jong en oud. Om dit te realiseren moeten de Woonvisie van tafel, en is ons standpunt een overtuigend TEGEN. Het stadsbestuur heeft aangekondigd dat zij zich neerlegt bij de uitslag van het referendum. We hebben echter één beer op de weg: De kiesdrempel van 30% moet gehaald worden. Om deze 30% te behalen moeten we alle zeilen bijzetten.

Dit doen we al door het stedelijk Actiecomité te ondersteunen bij de activiteiten die vanuit dit comité worden georganiseerd. Daarnaast moeten we ook zelf de stad in om ons als partij te profileren en onze standpunten te verkondigen. De komende weken willen wij hier ons met jullie voor inzetten. Enerzijds dus om die 30% te behalen, en anderzijds om ons als partij te positioneren in aanloop naar de belangrijke verkiezingen in maart 2017 en 2018.

Vrijwilligers gezocht
We willen voor deze campagne georganiseerd te werk gaan. Hiervoor zijn we op zoek naar ca. 15 mensen die samen met het bestuur, de fractie en de fractieondersteuning tot “Team De Beuk Derin” gedoopt willen worden. Samen gaan we als PvdA Rotterdam ons verhaal en onze visie over wonen aan de Rotterdammer brengen. Activiteiten dus met en zonder het Actiecomité Woonreferendum, om zodoende voor maximale dekking in de stad te zorgen. De aftrap van het team “Team De Beuk Derin” vindt plaats op woensdagavond 9 november om 19:00u in de fractiekamer op het stadhuis. Op deze avond delen we onze plannen verder met jullie! Opgeven kan t/m maandag 7 november via k.veikeren@pvdarotterdam.nl of via Jan.vandersande010@gmail.com.

Hartelijke groet,
Kevin van Eijkeren, fractiemedewerker
Jan van der Sande, afdelingsbestuur