Door Ineke Vos op 3 december 2013

De  PvdA-fractie maakt zich zorgen over de invulling van het subsidiebedrag en de voorwaarden waaronder het Fort een plan moet gaan maken.
Daarom stelde de fractie het db een aantal schriftelijke vragen.

 (decos)nummer*

(*In te vullen door de raadsgriffier)

 Datum: Hoek van Holland, 18 november 2013
Aan: Het bestuur en de voorzitter van de deelraad Hoek van Holland.
Steller vragen:Fractie van de PvdA deelraad Hoek van Hollan
Vraag/vragengericht aan:Dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland
 Onderwerp: Onduidelijkheid rondom subsidieverstrekking aan het “ Fort  aan den Hoek van Holland”
 Vragen;

 • Is het u bekend dat er nog geen (concept) samenwerkings- overeenkomst is;
 • Bent u met ons van mening dat deze, in ieder geval in concept, randvoorwaardelijk is om überhaupt te starten met het opstellen van een businesscase. Het randvoorwaardelijke zit hem voor de PvdA in het feit dat je pas een businesscase kan maken wanneer je op zijn minst de significante kosten, cq huuroppervlakte  in beeld hebt. Het gaat dan met name om de af te dragen huurpenning door het Fort aan de ondernemer;
 • Bent u van plan om het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst als onbindende voorwaarde op te nemen in de subsidiebeschikking;
 • Is de subsidieaanvraag voor de €30.000,- al binnen en heeft u al een inzicht welke prestatie er voor dit bedrag zal worden geleverd;
 • Bent u van plan genoemde subsidieaanvraag juridisch te laten toetsen op oa. doel- en rechtmatigheid;
 • Kunt u ons de voorwaarden, die de portefeuillehouder aan de subsidieverstrekking stelt, zenden;
 • Is het u bekend dat de businesscase wordt gemaakt door een werknemer van de onderneming waarmee het fort de  samenwerkingsovereenkomst gaat afsluiten;
 • Is het u bekend dat €30.000,- voor het maken van een businesscase, met de complexiteit als de voorliggende, buitensporig veel geld is.
 • Is het te overwegen om via de subsidieaanvraag af te dwingen dat de businesscase door een, door het Fort bestuur  aan te wijzen externe partij wordt uitgevoerd; (om te voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt)
 • Is het u bekend dat de onderneming een significant lagere huurpenning gaat betalen dan de kostendekkende huur die het fort is opgelegd en dat er zelfs een recht op koop ontstaat, mogelijk met verrekening van de betaalde huurpenning;
 • Kunt u garanderen dat de subsidiestroom als zelfstandige financiële stroom binnen de bedrijfsvoering van het Fort zichtbaar blijft.
 • Heeft u/ het fort een plan B voor het geval (waar natuurlijk niemand van uit gaat) dat de businesscase niet sluitende te krijgen is
 • Bent u voornemens voorwaarde stellen aan de hoogte van het , door het fort, in te brengen eigen vermogen. (Er is eigen vermogen)
 • Klopt het dat het zogenaamde “M gebouw” geen horecavergunning heeft en ook niet zal krijgen en geldt dit ook voor de vergunning voor verblijfsrecreatie (hotel) in de buitenste rondgang van het fort;
 • Wanneer dit zo is, is dit zeer relevante informatie voor de businesscase. Bent u van plan deze kennis vooraf met de opdrachtgever te bespreken.

 

Toelichting:Laat duidelijk zijn dat de fractie van de PvdA trots is op het Fort aan den Hoek van Holland. Een museum groter dan ons dorp een museum van Nationale betekenis! Een museum waar door vele vrijwilligers iets is neergezet om op trots op te zijn!Neem niet weg dat het onze plicht is om te zorgen dat gemeenschapsgeld,  dat door de burgers worden opgebracht en waar wij het mandaat van de burgers hebben gekregen dit, doel- en rechtmatig uit te gegeven. In dit kader moet de veelheid van de vragen ook worden gezien. De fractie van de PvdA doet hiermee niet meer en niet minder dan ons werk. Nu en in de toekomst zullen we dit proces intensief blijven volgen.NOTE: Waar de PvdA fractie spreekt  over het Fort , bedoelt de fractie van de PvdA de “Stichting het Fort” en niet het gebouw.
 Ondertekening en naam: Namens de fractie PvdADeelraad hoek van HollandFractievoorzitter mevrouw I Vos Benne

 

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos