Door Ineke Vos op 6 februari 2017

Bezoek aan Fort 1881

Afgelopen donderdag hebben o.a. Ton van Anraad en ik een bezoek gebracht aan FORT 1881.
Het was een boeiend gesprek waarin de heren Beumer en Game ons bijpraatten over de ontwikkelingen van het fort. Er zijn al vele aanpassingen/ verbeteringen doorgevoerd. Maar zoals de heer Beumer zelf stelt: er moet nog veel gebeuren.

Waterhuishouding
Zo hebben zij zich beziggehouden met de waterhuishouding in het fort, het vochtpercentage was dusdanig hoog dat het gevaar van schimmels op de loer lag. Door middel van houtpalletstook is het vochtprobleem nu nagenoeg verdwenen en zijn de energiekosten substantieel omlaag gebracht.

Vergroening
Ook mooi om te horen is dat het Fort 1881 (vrijwel) CO2 neutraal functioneert en dat de vergroening onverminderd wordt voortgezet. Zo hebben de oude armaturen een energiezuinige vervanging gekregen en de ruimtes in het fort worden steeds beter benut.

Inmiddels zijn er 2 tentoonstellingen over het ontstaan van de Waterweg en HvH in de Tweede Wereldoorlog.

Overkapping tankgracht
De plannen nu zijn om, nog voor het eind van het jaar, de tankgracht te overkappen met een op zich staande glazen huis (erg mooi. Deze kan dan gebruikt worden in zomer in winter.

Uitbreidingsplannen
Ook de andere uitbreidingsplannen zo als een B&B in het naastliggende gebouw, een eigen groentetuin en andere onderwerpen kwamen ter sprake. Er wordt hard aan gewerkt om naast de belangrijke museumfunctie ook op een andere manier rendabel maar goed, bezig te zijn met de toekomst.

PvdA-gebiedscommissie
Hoek van Holland
Ineke Vos en Ton van Anraad

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos