Door op 6 november 2013

Algemene ledenvergadering PvdA-HvH

Op 14 november hiel de PvdA een algemene ledenvergadering. Bijg.
 Agenda Algemene ledenvergadering PVDA Hoek van Holland
DatumTijdLocatie 14 November 201319.30 tot 21.00 uurPaviljoen de Jutter, Emmaboulevard in Hoek van Holland
 
 

 

 

 

Agendapunten
 1. Opening en mededelingen door de voorzitter
 2. Terugblik Algemene Beschouwingen 2013
 3. Presentatie kandidatenlijst verkiezingen
  – korte presentatie door de kandidaten
  – akkoord leden PvdA Hoek van Holland
  – officieel vaststellen kandidatenlijst
 4. Presentatie onderwerpen bestuursperiode 2014-2018 –
  – korte toelichting op de geselecteerde onderwerpen
  – inventarisatie onderwerpen onder leden
 5. Sluiting vergadering
ToelichtingDit is een belangrijke vergadering voor de leden van de PvdA afdeling Hoek van Holland. Wij gaan ons voorbereiden op de verkiezingen van maart 2014. Er wordt dan een gebiedscommissie gekozen.De PvdA Hoek van Holland heeft een aantal speerpunten geformuleerd die, naast de kandidaten, ook aan u worden voorgelegd en van groot belang zijn voor Hoek van Holland. Daarna zal een verkiezingsprogramma tot stand komen.Uw bijdrage is echt heel erg gewenst en wij zien u graag tijdens deze Algemene Ledenvergadering!Mede namens de Fractie,Bestuur PvdA Hoek van Holland