9 april 2013

Als het aan de ondernemers ligt…

dan komt er geen proef met Winkelpromenade Prins Hendrikstraat! Helaas is de ondernemersvereniging van Hoek van Holland vooralsnog tegen het plan van de PvdA om, voor een proefperiode van 6 weken, de Prins Hendrikstraat op de zaterdagen af te sluiten voor het rijdend verkeer en daarmee een winkelpromenade mogelijk te maken.

Het is ons niet helder waarom de ondernemers dit niet willen.Zij zien waarschijnlijk liever het verkeer door de straat rijden en volle parkeerplekken. Helaas beseft men onvoldoende in dat de Prins Hendrikstraat in zijn huidige vorm in de nabije toekomst geen bestaansrecht meer heeft en zal verworden tot een desolaat winkelgebied.

Bedenk eens hoe gezellig deze straat zou kunnen worden wanneer er leuke Franse terrasjes worden neergezet en mensen ongestoord kunnen flaneren door een gezellige winkelstraat. Het is onze overtuiging dat de winkels in de Prins Hendrikstraat daardoor vaker bezocht zullen gaan worden.

Op dit moment is bekend dat bakkerij Van Aalst de deuren zal sluiten en daarop volgt binnenkort nog een winkelsluiting. Het is vijf voor twaalf en er moet dus echt iets gebeuren! Jarenlang mag het verkeer in de Prins Hendrikstraat doorrijden en wat heeft dat ons gebracht? Het zal een ieder duidelijk zijn dat mede door het drukke verkeer door de Prins Hendrikstraat de verloedering is ingetreden.

Mede omdat er hoognodig technische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd (vervanging riool) is dit een uitgelezen kans om eens iets anders uit te proberen. Helaas hebben we bij de winkeliersverenigingen nogal wat koudwatervrees ervaren. De PvdA is van mening dat zij juist nu zou moeten inzien dat het zo niet door kan gaan.

Door de starre opstelling van de winkeliersvereniging zullen onze inwoners alleen de broodnodige boodschappen doen in de Hoek, maar voor gezelligheid gaan/blijven zij winkelen in de omliggende dorpen.

De PvdA roept de ondernemers op om te doen waar ze goed in zijn ‘durf te tonen bij het ondernemen’; probeer gewoon die 6 weken eens uit! Het is slechts voor een periode van 6 weken en uitsluitend op de zaterdag. Daarna kunnen jullie beoordelen of het een succes was of niet.

Jaap de neef

Fractie PvdA