9 mei 2014

Alweer 7 weken GBC

We zijn we al weer een kleine zeven weken gebiedscommissie (GBC). Het is een langzame start en er zijn nog steeds veel onduidelijkheden over bevoegdheden en taken. Opstartproblemen met e-mailadressen worden langzaamaan opgepakt en er worden voorzichtig aan plannen gemaakt voor hoe nu verder. De eerste ‘officiële’ uitnodigingen zijn er ook al geweest.

Dora Dolz-stoel
Het eerste was de onthulling van de Dora Dolz-stoel aan de Dirk van de Burgweg.
Hoek van Holland heeft besloten 10 kunstwerken te adopteren. De beelden staan nu nog in o.a. een opslagdepot van de gemeente Rotterdam. Met behulp van sponsors worden deze in ons dorp geplaatst voor minimaal 10 jaar.

De stoel in het grassenpark is de laatste aanwinst. Het is jammer dat de afwerking rond de stoel nog steeds niet plaats gevonden heeft, de verantwoordelijken zouden zorgvuldig om moeten gaan met de afwerking en zorgdragen voor een snelle aanplanting. Dat is naar de sponsor in dit geval mevrouw Vlemmings wel zo netjes.

Windmolenpark
Op 7 mei was er een bijeenkomst in de Hoekstee over de aanleg van het windmolenparkgeorganiseerd door de ondernemer en betrokken instanties uit Rotterdam. Uit deze uitleg kwam duidelijk naar voren dat er geluid/risicocontouren zijn rondom de windmolens.

Het is van belang dat de regelgeving geen belemmering gaat worden voor de ontwikkeling in de polders. Want ook daar moet eindelijk eens voortvarend aan de slag worden gegaan. Ik heb dit zowel onder aandacht gebracht bij onze pfh van de gebiedscommissie als wel de projectleider vanuit Rotterdam. In ons dorp leeft dit blijkbaar niet. Er waren ongeveer 10 aanwezigen waaronder een aantal bewoners van Maassluis. Er waren overigens ook weinig leden van de gebiedscommissie.

Het Fort
Op 8 mei Was ik uitgenodigd in Fort 1881.
Het is even wennen die naam, maar net als de naam gaat er ook in het fort veel veranderen, meer bezoekers commerciëler en aangepast aan de wensen van de moderne bezoekers. De plannen zijn indrukwekkend.

Fietsroutes
Vandaag werden 2 fietsroutes gepresenteerd.
De fietsroute van Noordwijk tot de Punt van Goeree is daar één van. Deze fietsroute vestigt de aandacht op de bunker historie in deze regio.

Ook de fietskaart Fietsen langs sporen van de Atlantikkwal bij Hoek van Holland is een mooie fietsroute van 30 km vanaf het Fort door het Westland.

Toekomst
Als lid van de gebiedscommissie heb ik gelijk gevraagd of het Fort ook de plannen kenbaar wil maken aan de nieuwe commissie. Dat is belangrijk. Dit geldt niet alleen voor het Fort maar voor iedereen die iets wil in 2015.
Begin juni moeten wij als GBC (Gebiedscommissie) onze plannen voor Hoek van Holland klaar hebben met daarin verwerkt de wensen en plannen die van belang zijn voor HvH. Rotterdam gaat met onze plannen aan de slag en een gezegde is: Wat niet weet wat niet deert’.

Vandaar de oproep aan het Fort, maar ook aan alle andere organisaties heeft u iets waarvan u vind dat de gebiedscommissie (GBC) dat zeker moet weten of mee moet nemen in de planvorming, neem dan contact op met één van de leden van de GBC.

Op 19 mei vindt de eerste presentatie plaats van het gebiedsplan. Ik zou zeggen: houd de media hierover in de gaten. En op 18 juni vind de besluitvorming hierover plaats. Laat dus van u horen!

Ineke Vos
(PvdA-lid gebiedscommissie)

Email:HMH.Benne@rotterdam.nl

 

 

.