Door Ineke Vos op 26 mei 2014

Beantwoording trillingen

Er is aardig wat tijd verstreken sinds het beruchte filmpje te zien was van een rammelend ruit in de deurpost van een bewoner in ons dorp.

De PvdA in Hoek van Holland kreeg hierop tientallen reacties. Er waren journalisten die er aandacht aan schonken en in de raadsvergadering van Rotterdam zijn er vragen over gesteld.

Het verbaast de PvdA zeer dat de DCMR meldt dat er maar één klacht bij de DCMR is binnen gekomen is! Bij ons regende het klachten en steunbetuigingen. Mogelijk dat de DCMR, gezien de laatste ontwikkelingen, door de burgers in Hoek van Holland niet meer voor objectief en vol wordt aangezien.
“Wij hebben het in ieder geval anders ervaren”, stelt Ineke Vos. (gebiedscommissielid in Hoek van Holland voor de PvdA).

Bovenstaande situatie is voor de PvdA aanleiding om zowel binnen de Hoekse gebiedscommissie als binnen de gemeenteraadsfractie van de PvdA in Rotterdam het belang van “Je klachten melden bij de DCMR’ pregnanter onder de aandacht te brengen bij de hele bevolking.

De DCMR heeft toegezegd de klachten over trillingen te gaan onderzoeken. De firma Stena Line heeft aangegeven wat aan de klacht te willen doen.
Op zich een mooi begin maarrrr! De PvdA in Hoek van Holland blijft nog wel met een paar vragen zitten, namelijk;

  • Wat is de oorzaak van de klachten;
  • Hoe lang is de firma Sten Line hiervan al op de hoogte;
  • Wat gaat de firma Sten Line nou precies doen om de klachten op te lossen;
  • Wat betekent dit voor de bewoners van het dorp Hoek van Holland
  • Wanneer kan de Hoekse bevolking kennisnemen van de onderzoeksresultaten, de aangedragen oplossing(en) en last but not least wanneer behoort de genoemde overlast tot het verleden.

U kunt er op vertrouwen dat ik (Ineke Vos) dit verhaal nauwlettend in de gebiedscommissie van Hoek van Holland zal blijven agenderen. Gezien de gewijzigde verantwoordelijkheidverdeling zullen wij de ook de fractie van de PvdA in Rotterdam blijven volgen op dit dossier.

De PvdA afdeling Hoek van Holland maakt tevens van deze gelegenheid gebruik om een voorstel te introduceren om de veiligheid en de transparantie over wat er allemaal gebeurd in het eerder genoemde gebied, aanzienlijk te verhogen/veiliger te maken. Ons voorstel komt kortweg op het volgende neer.
Voorstel
Wanneer wij (de burgers) enigszins gezond en veilig in dit, door industriële/havenontwikkeling gedomineerde, gebied willen blijven wonen. Zullen wij de overheid maar ook de industrie/havenbedrijven scherp (in de gaten) moeten houden. Om dit te bereiken willen wij, op de middellange termijn een uitgebreid monitoren/waarschuwingsnetwerk rondom het industrie- havengebied gebied (dus ook in Maasluis,Vlaardingen, Schiedam Rotterdam, Hoogvliet Pernis enz enz) Genoemd systeem bewaakt 24 uur per dag, zeven dagen in de week de leefbaarheid in het hele gebied.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het meten van fijnstof, chemische stoffen, verbindingen van chemische stoffen, Co2 stank enz enz Genoemd systeem dient bij overschrijding van gezamenlijk vastgestelde grenswaarden autonoom een alarmering op te starten. De meetdata die dit systeem genereert dienen begrijpelijk en on line gepresenteerd te worden (bijvoorbeeld door de DCMR) en voor iedere Nederlander op ieder moment opvraagbaar te zijn. Soort productieparameters van een fabriek die in bedrijf is.

Oproep!
Tot slot willen wij u dringend verzoeken om uw klachten beslist te melden bij: De DCMR. Meldnummer 0888 333 555. Of on line bij de site van de DCMR. Meldmoeheid is begrijpelijk maar ook onze grootste vijand. Bij geen meldingen hebben wij geen poot om op te staan

Ineke Vos
Lid GBC Hoek van Holland
In samenwerking met:
Afdeling PvdA Hoek van Holland

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos