Door Ineke Vos op 17 januari 2017

Bericht van Ineke en Ton uit commissievergadering 16-01-2017

Beleid aangaande veiligheid en handhaving
Bij de presentatie van het veiligheid/handhavingsbeleid werd opnieuw duidelijk dat we een grensplaats zijn met specifieke uitdagingen. Zoals veiligheid/handhaving op het strand, vrachtwagenproblematiek, grensproblematiek, enz.

Wij zijn van mening dat er een integraal veiligheid/handhaving beleid in Hoek van Holland moet komen dat alle Hoekse aandachtsvelden beslaat.

De wijkaanpak die Rotterdam ook in Hoek van Holland voorstaat is volstrekt onvoldoende en past wat ons betreft niet in ons grensdorp. Wij zijn geen wijk van Rotterdam maar een dorp met, op het gebied van veiligheid en handhaving, heel specifiek risico’s. Ook de bemensing is wat ons betreft onder de maat. Gevolg is dat handhaven op alle fronten onmogelijk is volgens.

Wij willen graag een cijfermatige onderbouwing van het nu voorgestelde beleid en een plan van aanpak dat meer is dan een rooster voor het inzetten van BOA’s en strandgastheren en dames.
Wordt dus vervolgd.

Introductie omgevingsvergunning 2019/20
Met de komst van de omgevingsvergunning, als vervanger van bestemmingsplannen en welstand toets, veranderd de aanpak bij bouw en woningtoezicht aanzienlijk. Was het voorheen nee tenzij” wordt het in 2019/20 “Ja mits” Handhaven wordt volgens bouw en woningtoezicht dan veel veel moeilijker en sluipt het gevaar erin dat men steeds meer langs/over het randje gaat lopen als het om regelgeving gaat. Hierbij bedoelen wij dat bv overhangend groen bij woningen rioolpijpen die op straat uitkomen of zelfs grotere verbouwingen zonder controles en handhaving plaats gaan vinden. Ook controles bij bijvoorbeeld bedrijventerreinen zullen steeds minder gaan plaatsvinden. Let wel de PvdA is niet tegen verminderen van regelzucht maar blijft ook alert wanneer het om handhaafbaarheid gaat.

Wanneer de evenwichtigheid uit het systeem wordt gehaald vinden wij dat niet goed en zullen daar ook voor waken.

Ineke Vos en Ton van Anraad

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos