Enquête over toekomst Bonnenpolder

Door Ton van Anraad op 16 december 2017

Ontwerpbestemmingsplan, ontwikkelen natuurgebied en ontwikkelen Natuurbegraven.

In de schaduw van het debacle RET zouden we bijna vergeten dat we donderdagavond, tijdens de gebiedscommissie vergadering, een wijs besluit hebben genomen.

Er is met meerderheid van stemmen besloten om onder de bewoners en een selectie van bewoners van de aangrenzende gemeente een enquête te houden. De enquête gaat ons helpen bij de advisering naar de raad en het college van Rotterdam. De fractie van de PvdA in de gebiedscommissie Hoek van Holland is hier een groot voorstander van. Juist omdat het bestaansrecht van gebiedscommissie is om de democratie dicht bij de bevolking te brengen. Het CDA denkt daar heel anders over. Die hadden in Rotterdam al een beslissing willen forceren terwijl er nog geen plan ter advisering voor lag. Gelukkig sloot de dame zich uiteindelijk bij de meerderheid aan en stond de heer alleen.

Nog even voor de duidelijkheid de enquête gaat over het gezamenlijke initiatief van Natuurmonumenten, Zuid-Hollandslandschap en Natuurbegraven Nederland om de huidige Bonnenpolder voor een aanzienlijk deel om te bouwen naar 130Ha natuur- recreatiegebied met daarin 30 Ha natuurbegraven Dit laatste te exploiteren door Natuurbegraven Nederland.

Dit advies is een onderdeel van het advies dat de gebiedscommissie uiteindelijk moet formuleren bij het ontwerpbestemmingsplan Oranjebonmnen. De planning is nog steeds dat dit OBP 1e kwartaal 21018 ter advisering zal worden aangeboden.

Wordt dus in januari vervolgd en wij houden u op de hoogte!

Rest ons nog u fijne feestdagen te wensen
Met goede PvdA groet,
Ton van Anraad en Ineke Vos

 
Ton van Anraad

Ton van Anraad

Ik ben Ton van Anraad en 66 jaar. Ik ben getrouwd met Annemiek en wij hebben 2 zoons een geweldige schoondochter en 3 prachtige kleinzoons. Voor mijn pensionering werkte ik bij Prorail in de functie van accountmanager/senior adviseur. Bestuurlijk/maatschappelijk actief in: – Sectorraad FNV; – Bedrijfskadergroep FNV spoor; – Denktank FNV/ministerie I&M; (spoormobiliteit van goederen

Meer over Ton van Anraad