Grondruil wethouder leidt tot vragen

Door Ton van Anraad op 31 januari 2018

In Rotterdam stelt de PvdA samen met de VVD vragen over de grondruil die heeft plaatsgevonden in Hoek van Holland.
Een grondruil waar nog de gebiedscommissie dorp Hoek van Holland noch de raad van Rotterdam ook maar iets van wisten.

Wethouder Langenberg (Ja, juist! Die van het debacle van 90 miljoen!) heeft met 2 natuurpartijen een zogenoemde ‘vaststellingsovereenkomst’ gesloten. Het gaat daarbij om veel grond. In het bijzonder de grond waarop het lightrail-tracé ligt is daarbij voor de gemeente van belang. Stichting Duinbehoud had hier een bezwaarprocedure voor gestart.

De wethouder heeft, eigenhandig en zonder overleg met de gebiedscommissie dorp Hoek van Holland en de raad van Rotterdam, een grondruil geritseld.

Doel
Zij trekken hun bezwaar in wij (gemeente Rotterdam) regelt de grondruil (natuurcompensatie in het Voorduin en de hele lagune langs de pier). Dit is een politieke doodzonde die, in onze optiek, niet ongestraft kan en mag blijven! Deze wethouder heeft wat ons betreft alle geloofwaardigheid verloren en zijn krediet verspeeld.

De nu afgesloten vaststellingsovereenkomst maakt iedere toeristisch ontwikkeling in het onderhavige gebied (bijna) onmogelijk. Dit is een ramp voor de economie van Hoek van Holland. Juist nu voor de zoveelste keer duidelijk is geworden dat toerisme de grote economische motor van Hoek van Holland is. (Zie rapport ‘Kleine kernen’ op onze website.)

Er zullen mensen zijn die zeggen:  ‘Prima toch, geen ontwikkeling!’ Tegen die mensen zouden Ineke en ik willen zeggen. Dat dit voor de korte termijn verleidelijk lijkt maar op de midden en lange termijn is dit een doodlopende weg en komen we, net als de overig 2 kleine kernen in het verkeerde lijstje te staan. (Krimp en verdwijnen.) Onze wereldhaven zou er maar wat blij mee zijn!

In plaats van vlot te trekken lopen we nu het risico om in het slob te raken

Voor de gemeente Rotterdam is het juist erg belangrijk om samen een sterk en sociaal dorp en, zoals wethouder Simons wil, Een mooi Rotterdam Beach neer te zetten!

Interessant detail is dat de Rotterdamse wethouders kennelijk niets van elkaars werk weten. De wethouder Simons (kleine kernen) wist bijvoorbeeld niets van deze afspraak en was gewoon met zijn toeristische visie bezig. Een (concept)visie die weer aan alle kanten rammelt en waar nu al vier jaar aan wordt gewerkt.

Wij vragen ons af: Praten die mannen eigenlijk nog wel eens met elkaar? De lightrail is van groot belang voor het dorp Hoek van Holland! Maar ook een verdere goede ontwikkeling van Hoek van Holland is van levensbelang. Bemoedigend is dat deze actie volledig in samenwerking met de gebiedscommissie tot stand is gekomen.

De PvdA- en de VVD-raadsleden hebben dit onderwerp aangepakt zoals participatie bedoeld is het concern en de wethouders kunnen al vast een beetje wennen hoe het de komende 4 jaar zal gaan.

De gebiedscommissie heeft weliswaar geen macht meer via bevoegdheden, maar gewoon macht via participatie van de bevolking.

Beste raadsleden van de PvdA en VVD bedankt en succes komende donderdag 01 februari

Groet Ineke en Ton
Steunfractie voor de raad in Rotterdam
en fractie in de GC van het dorp Hoek van Holland

 

Ton van Anraad

Ton van Anraad

Ik ben Ton van Anraad en 66 jaar. Ik ben getrouwd met Annemiek en wij hebben 2 zoons een geweldige schoondochter en 3 prachtige kleinzoons. Voor mijn pensionering werkte ik bij Prorail in de functie van accountmanager/senior adviseur. Bestuurlijk/maatschappelijk actief in: – Sectorraad FNV; – Bedrijfskadergroep FNV spoor; – Denktank FNV/ministerie I&M; (spoormobiliteit van goederen

Meer over Ton van Anraad