Hoe kan je als gebiedscommissie zonder bevoegdheden toch macht ontwikkelen?

Door Ton van Anraad op 5 februari 2018

Nou dat doe je dus zo!
Wat een succes is het geworden, de motie Kustontwikkeling Hoek van Holland! Wij kunnen nu al merken dat de schrik er bij het college, maar zeker ook bij het concern Rotterdam, goed in zit.

Ineke Vos en Ton van Anraad hebben, n.a.v. het waanzinnige besluit van de wethouder (dhr. Langenberg) om grond van het dorp Hoek van Holland weg te geven, als schaduwfractie van de PvdA in de raad, de nieuwe werkwijze uitgeprobeerd.

Door de uitstekende samenwerking tussen de PvdA-fractievoorzitter in de raad en de PvdA-fractie in de GC (Ineke en Ton) hebben we laten zien dat een GC als vertegenwoordiger van het dorpsbelang ertoe kan doen. Ja zelfs, zoals in dit geval, het verschil kan maken. Voorwaarde is wel dat daarbij intensieve samenwerking wordt gezocht.

Ook een woord van dank richting de V.V.D-fractie in de raad. Want ook zij hebben goed naar de GC geluisterd en met de motie hun nek uitgestoken.

Jammer dat er binnen de VVD in Hoek van Holland kennelijk onenigheid is over nut en noodzaak van de gebiedscommissie. Juist nu we zo’n mooi resultaat hebben behaald.

Goede groet Ineke en Ton

 

Benieuwd naar de motie? Klik hier

Ton van Anraad

Ton van Anraad

Ik ben Ton van Anraad en 66 jaar. Ik ben getrouwd met Annemiek en wij hebben 2 zoons een geweldige schoondochter en 3 prachtige kleinzoons. Voor mijn pensionering werkte ik bij Prorail in de functie van accountmanager/senior adviseur. Bestuurlijk/maatschappelijk actief in: – Sectorraad FNV; – Bedrijfskadergroep FNV spoor; – Denktank FNV/ministerie I&M; (spoormobiliteit van goederen

Meer over Ton van Anraad