23 juli 2013

Hoekse politiek unaniem achter Fort aan den Hoek van Holland

Nu de ontruiming van het Fort per 1 augustus onomkeerbaar lijkt, zijn alle krachten in Hoek van Holland gebundeld. Alle Rotterdamse gemeenteraadsleden  werden aangeschreven en verder is er op vrijdag 26 juli om 9 uur op het stadhuis in Rotterdam een manifestatie om de aandacht te vestigen op deze, voor Hoek van Holland, dramatische beslissing.

Hoek van Holland, 22 juli 2013

Geachte leden van de gemeenteraad,

Vorige week heeft de rechter uitspraak gedaan in een rechtszaak tussen de gemeente Rotterdam en de Stichting Fort aan den Hoek van Holland. De rechtszaak betrof de rechtsgeldigheid van de huuropzegging door de gemeente Rotterdam met de Stichting. De rechter heeft de vorderingen vande Stichting afgewezen. Naar aanleiding hiervan concludeert wethouder Karakus  dat een ontruiming van het Fort per 1 augustus aanstaande niet verder uitgesteld zal worden, en dat de gemeente geen bestuurlijke pogingen meer zal doen om tot een contractuele verbinding tussen de nieuwe huurderen de Stichting te komen. Wij,  de leden van de deelraad van Hoek van Holland, betreuren dezebeslissing ten zeerste.

Het gevolg hiervan is dat de Stichting per 1 augustus a.s. het Fort verlaten moet hebben. Dit heeft tot direct gevolg dat een langer voortbestaan van de Stichting en de museale functie van het Fort nietmeer mogelijk zal zijn. Alle Hoekse politieke partijen zijn het  unaniem oneens met hetgeen er nu gebeurt. Zij zijn van mening dat de museale functie en de vrijwilligers die hierbij betrokken zijn voor het Fort behouden moeten blijven. Vandaar dat wij u nu deze brief sturen, aangezien u het orgaan bent binnen de gemeente Rotterdam dat kan overwegen of het genomen besluit het juiste is.

De deelraad in Hoek van Holland vindt dit niet en voor de deelraad staat voorop dat een substantiële museale functie in het Fort behouden moet blijven. Het Fort is van grote historische, maatschappelijke, culturele en toeristische waarde voor zowel ons dorp, Rotterdam en de rest van Nederland. Dat het de deelraad van Hoek van Holland heel serieus is blijkt ook uit het feit tijdens  dedeelraadsvergadering van 20 juni 2013 unaniem is besloten om 150.000 euro vrij te maken voor het voortbestaan van het Fort. Daarmee draagt de gemeenschap van Hoek van Holland ook bij aan de oplossing. Door deze bijdrage en met een deel zelfwerkzaamheid in het onderhoud kan de Stichting voor tenminste drie jaar voldoen aan de gevraagde kostendekkende huur. Hiermee verkrijgen we ook voor alle partijen voldoende tijd om tot een duurzame, door alle partijen gedragen oplossing te komen. Ook het belang van de nieuwe huurder hoort daarbij.

Dat het sluiten van het Fort leeft in Hoek van Holland bewijst het feit dat de publieke tribune was afgeladen tijdens de deelraadsvergaderingen waarin het Fort is behandeld. Ook hebben, na een actie van slechts een paar dagen, tot op dit moment al bijna 2.000 Hoekenezen – en andere belangstellenden die het Fort een warm hart toedragen – een petitie ondertekend. Hierin geven zij aan dat zij een museum in het Fort willen behouden. Veel van de inwoners en vrijwilligers hebben hun hart en ziel verbonden aan het Fort en zijn onvoorwaardelijk bereid dit te blijven doen. Ondanksdit alles houdt wethouder Karakus onverkort en, naar de mening van de deelraad, onnodig vast aan een ontruiming per 1 augustus.

De deelraad ziet in dat de Stichting de nieuwe kostendekkende huur op termijn niet kan betalen en begrijpt dat daarom een nieuwe (mede)huurder moet worden gezocht. Ook begrijpen wij dat de nieuwe huurder niet het gehele pand als museum kan en wil gebruiken. Wat wij niet begrijpen is dat er nog steeds geen duidelijkheid is tot op dit moment of er sowieso nog wel een museum in het pand komt. Wij vragen begrip en ondersteuning om dit wel te behouden bij u als gemeenteraad. U kunt als raad ondersteuning vragen aan de wethouder en die weer bij de nieuwe huurder. Wij als deelraad van Hoek van Holland zouden het niet meer dan logisch vinden wanneer de Stichting met de huidige vrijwilligers een prominente rol krijgen bij in de nieuwe situatie van het museum. Wij zijn van mening dat dit ook kan in gezamenlijkheid met en in het belang van alle partijen.

Wij willen u vragen de wethouder te verzoeken dan wel op te dragen om de ontruiming per 1 augustus tot nader order uit te stellen. Op die manier heeft u als raad van de gemeente Rotterdam voldoende tijd om in debat te gaan over dit onderwerp. De deelraad van Hoek van Holland is, indien nodig, ook dan bereid een bijdrage te leveren. Wij verzoeken u om er bij de wethouder op aan te dringen om verdere bestuurlijke inspanningen te initiëren om tot een afdoende oplossing voor alle partijen te komen. Wij danken u bij voorbaat voor uw inspanningen.

Nogmaals, het Fort is van grote historische, maatschappelijke, culturele en toeristische waarde voor Hoek van Holland. De museumfunctie mag niet verdwijnen! Wij doen een beroep op u als gemeenteraad om al die mensen in Hoek van Holland met hun betrokkenheid en inspanningen in het verleden niet in de kou te laten.

Namens de fracties in de deelraad van Hoek van Holland,

Mark Lensselink, Fractievoorzitter VVD

Ineke Vos, Fractievoorzitter PvdA

Joop Heppe, Fractievoorzitter Hoekse Zaken

Peter Stok, Fractievoorzitter Leefbaar Hoek van Holland

Jacco van Dam, Fractievoorzitter CDA