Door Ineke Vos op 25 juli 2014

Ineke Vos: ‘Bevolking te weinig betrokken bij Gebiedsplan’

Op 17 juli werd het Gebiedsplan voor de komende jaren aangenomen met 10 stemmen voor en 1 stem tegen, die van Ineke Vos.
Bij de vaststelling van het plan mist Ineke de vermelding van haar tegenstem en bijbehorende stemverklaring.

Ineke Vos:
Afgelopen donderdag is het belangrijkste stuk van de nieuwe gebiedscommissie in stemming gebracht.
Dit plan bepaalt hoe de komende jaren in ons dorp gebouwd, gerecreëerd, gesport wordt enzovoorts.Er is een plaatje gemaakt dat aangeeft hoe Hoek van Holland zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. De Raad van Rotterdam bepaalt nu wat er verder met de plannen gebeurt. Zij stemmen over alle gebiedsplannen van de nieuwe gebiedscommissies en houden onze plannen als leidraad voor de toekomst. In ons dorp is met 10 stemmen voor en mijn stem tegen dit gebiedsplan aangenomen.

Ik vind dat zo een belangrijk plan te weinig is voorgelegd aan en doorgesproken met onze bevolking. Zoals ik al aangaf eerder is de gebiedscommissie in het leven geroepen om de burgers te laten participeren in het opstellen van de plannen. Ik denk dat de mogelijkheid er zeker was, maar dat de kans niet gegrepen is. Bovendien zijn er zeker op toeristisch gebied vele ontwikkelingen die Hoek van Holland op termijn zeker op de kaart kunnen zetten. Naar mijn idee moeten de (toeristische) plannen wel draagvlak hebben bij de bevolking. Deze taak van de gebiedscommissie om samen met de bewoners hierover te praten is niet of nauwelijks uitgevoerd. Een gemiste kans vind ik.

Dat wil niet zeggen dat het hele plan slecht is. Het belang van de positie van Hoek van Holland en de samenwerking met het Westland, de zorg, de ontsluiting van ons dorp en het milieu zijn onder andere aandachtspunten die benoemd zijn.
Het niet of nauwelijks betrekken van de burgers en de verregaande toeristische ontwikkelingen zijn voor mij de reden geweest om tegen dit gebiedsplan te stemmen.
Om volledig te zijn: A. vd Meijs gaf een positief stemadvies met de in stemverklaring de opmerking dat de participatie nu onvoldoende was en dat dit in het vervolg beter moet.

De Gebiedscommissie neemt zich voor dit zeker beter te gaan doen en zeker in samenspraak met de burger.
Ik zal mij hier zeker voor in blijven zetten.

MvG Ineke Vos
GBC PvdA
Hoek van Holland

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos