Door Ineke Vos op 5 mei 2014

Ineke Vos: even bijpraten

Inmiddels zijn er al weer bijna twee maanden verstreken sinds de verkiezingen.
Wij hebben sindsdien niets meer laten horen. Bij deze zal Ineke Vos, onze afgevaardigde in de gebiedscommissie, proberen u bij te praten.

Natuurlijk was de uitslag anders dan wij gewenst hadden. Wij hadden minimaal gehoopt op twee zetels. Helaas pakte het anders uit. Maar over de uitslag verder geen discussie en via deze weg nogmaals alle andere partijen van harte gefeliciteerd, en veel succes in de komende jaren.

Veel veranderd
Er zijn geen deelgemeentes meer maar gebieden. En de deelraden hebben plaatsgemaakt voor gebiedscommissies.In ons dorp bestaat deze uit 11 personen. Deze 11 leden zullen de belangen van de Hoekse bevolking moeten behartigen. Door te luisteren, door naar mensen toe te gaan, door openbare vergaderingen te houden en door regelmatig te overleggen met onze Rotterdamse vertegenwoordigers.
Vooral dat laatste is erg belangrijk. immers de Rotterdamse gemeenteraad beslist voor/over ons, dus wij zullen moeten zorgen dat zij onze standpunten kennen!

Veel te regelen
Omdat alles nieuw is, moet er veel geregeld worden. Er komt een speciaal mailadres voor uw vragen, er komt een gebiedscommissie-website en/of Facebookpagina. Zodra daarover meer bekend is, zal ik u dat melden.

Onze gebiedscommissie heeft als voorzitter de heer De Koning benoemd, en als vice-voorzitters de heren Van der Lught en Stok. Deze drie mannen zullen de GBC (gebiedscommissie) vertegenwoordigen bij de dagelijkse gang van zaken.

Gebiedsplan
Het eerste dat de commissie gaat doen, is het gebiedsplan vaststellen. Daarin staat beschreven wat wij voor het komende jaar belangrijk vinden voor ons dorp.
De eerste presentatie hiervan is op 19 mei. U bent hierbij van harte welkom!

Daarna wordt het besproken met de Hoekse bewonersverenigingen, ondernemers, sportclubs musea e.d. Staat er duidelijk in wat wij voor het komende jaar voor ons dorp belangrijk vinden? Wat missen we? Wat willen we anders?

Wanneer wij met dit plan instemmen, gaat het na de zomer naar de Rotterdamse gemeenteraad. Die gaat akkoord met onze plannen, of niet. De gemeenteraad zorgt ook voor de financiën.

Werkplan voor HvH
Wanneer het gebiedsplan eenmaal is vastgesteld, wordt dat het komende jaar ons werkplan.
Als wij er als GBC iets in missen of veranderd willen hebben, zullen we moeten gaan lobbyen in Rotterdam.

Voor kleine en grotere initiatieven is er budget beschikbaar, welbekend onder het zogenaamde opzoomer-budget.

Ik ben er voor u
Als lid van de commissie hoop ik dat u regelmatig een beroep op mij zult doen. Enerzijds voor suggesties over buitenruimte of veiligheid, anderzijdsvoor leuke, waardevolle burgerinitiatieven.
Samen moeten we ervoor zorgen dat dit gaat werken voor ons dorp. Natuurlijk is het allemaal nieuw, maar het is belangrijk dat we er samen de schouders onder zetten. We gaan er iets moois van maken!

Met Hoekse groetjes
Ineke Vos

 

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos