Door Ton van Anraad op 17 januari 2017

Inventarisatie Horecawensen Horecagebiedsplan (verslag)

Bijeenkomst: Hoekstee de datum 16-01-2017.
Onderwerp: Inventarisatie Horecawensen voor het Horecagebiedsplan.

De bijeenkomst was vooral bedoeld om bewoners en ondernemers te horen over eisen en wensen op het gebied van het te formuleren Horecabeleid voor de komende 2 jaar in Hoek van. Dit omdat de geldigheid van het Horecagebiedsplan inmiddels is verlopen. De gebiedscommissie geeft in het Horecagebiedsplan een gewogen advies aan de raad, burgemeester en wethouders in Rotterdam. Een gewogen advies is het zwaarstwegende advies dat door een gebiedscommissie kan worden gegeven en heeft een juridische status. Kortom belangrijk voor de Horecaondernemers en bewoners van Hoek van Hollland.

Wat ons tijdens de bijeenkomst opviel was dat de activiteiten op het strand een flinke discussie opleverde over geluidsoverlast. Het ging tijdens de discussie niet alleen over de naastliggende strandexploitanten maar ook en vooral over onze bewoners verderop.

Dit komt omdat het aantal decibellen vrij is gelaten in de vergunning, mede omdat er in Rotterdam ervan uit wordt gegaan dat er geen omwonenden zijn aan het strand. Ook hier weer Rotterdams beleid dat voorbij gaat aan ons dorpse karakter. Met elkaar (strandexploitanten en bewoners) willen zij een voor alle partijen goede modus voor gaan vinden.

De ongelijke behandeling van ondernemers op het strand kwam wederom ter sprake. Ben je aan de rechtestaat slecht te bereiken door een zogenaamde “roadbarrier”, loop je bij de badweg tegen vreemde verschillen aan in dezelfde vergunningen voor de ondernemers. Wat de een wel mag, mag de ander niet, deze ongelijkheid is niet meer van deze tijd, dus gaan wij hier alles aan doen om deze ongelijkheid te elimineren.

In het dorp werd gesproken over horecauitbreiding zowel aan de kant van de marskramer als wel bij L’American. Wij gaan de voorstellen positief kritisch, binnen de kaders van de Horecanota, beoordelen.
De avond is goed bezocht door de horecaondernemers. De participatie van inwoners van Hoek van Holland veel echter wat tegen. Zeker gezien de klachten die her en der te hoeren zijn

Hoe gaat dit nu verder?
Komende donderdag 19-01- 2017 gaat de gebiedscommissie zich hierover verder buigen.
Daarna wordt in de vergadering van 16 februari 2017 het advies” Horecagebiedsplan” behandeld en mogelijk definitief gemaakt. Waarna het zal worden aangeboden aan de raad en burgemeester en wethouders van Rotterdam.

Met goede groet,
Ton van Anraad PvdA
GBC. Dorp Hoek van Holland
Adres:
Bonnenweg 20
3151XA Hoek van Holland
E-mail: am.vananraad@rotterdam.nl

Ton van Anraad

Ton van Anraad

Ik ben Ton van Anraad en 66 jaar. Ik ben getrouwd met Annemiek en wij hebben 2 zoons een geweldige schoondochter en 3 prachtige kleinzoons. Voor mijn pensionering werkte ik bij Prorail in de functie van accountmanager/senior adviseur. Bestuurlijk/maatschappelijk actief in: – Sectorraad FNV; – Bedrijfskadergroep FNV spoor; – Denktank FNV/ministerie I&M; (spoormobiliteit van goederen

Meer over Ton van Anraad