16 maart 2014

Laatste vergadering deelraad

Donderdag 13 maart vond de laatste deelraadsvergadering plaats (zie foto).
Vanaf de verkiezingen (woensdag 19 maart) hebben we te maken met een gebiedcommissie.
Deze neemt zelf geen beslissingen, maar geeft advies aan de gemeenteraad van Rotterdam.
De leden van de huidige PvdA-fractie hopen op deze manier uw belangen ook in de toekomst te kunnen behartigen.
Daarbij zullen zij, net als voorheen,  ook gebruik maken van hun contacten met de PvdA-fractie in de gemeenteraad.