Schroefde NAM de aardgasproductie voor de Hoekse kust enorm op?

Door Ton van Anraad op 3 maart 2018

Volgens Ton van Anraad maken burgers maken zich terecht zorgen over de aardgaswinning in het veld voor en onder HvH. Ton heeft dan ook, in zijn rol van vice voorzitter Gebiedscommissie-HvH, over deze zaak enkele weken geleden vragen gesteld. Helaas tot op heden zonder antwoord.

Gelukkig werken de nieuwe afspraken met de PvdA-lijsttrekker in Rotterdam (Barbara Kathmann) uitstekend en hebben we in een 1-2’tje onderstaande vragen geformuleerd. Deze vragen zullen z.s.m. aan de verantwoordelijk wethouder en/of gedelegeerde van de provincie worden voorgelegd.

Wordt dus vervolgd.

De volgende vragen zijn gesteld:

  • Klopt het dat het winnen van zogenaamd “natgas” in het gasveld voor de kust op de (midden) lange termijn gevolgen heeft voor enerzijds de zeebodem en anderzijds de bodem onder de kust?
  • Klopt het dat de verandering van de zeebodem en de bodem onder de kust tot (lichte) aardbevingen kan leiden?
  • Klopt het dat daar onderzoeken naar zijn gedaan en is op die onderzoeken, in het licht van de nieuwe inzichten, een contra-expertise uitgevoerd door de een inspectie van de mijnbouw?
  • Is er berekend wat de risico’s zijn op een vloedgolf wanneer de zeebodem schoksgewijs zou verzakken?
  • Klopt het dat naar aanleiding van het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen er door de NAM significant meer natgas is gewonnen vanuit het veld voor de kust van het Westland en Hoek van Holland?
  • Klopt het dat, gezien de versnelde onttrekking van natgas uit het Noordzee veld, er door de inspectie van de mijnbouw is verklaard dat dit binnen 24 uur moest stoppen?
  • Zijn er voorafgaand aan het significant sneller onttrekken van natgas risicoanalyses gemaakt en zo niet waarom niet en zo ja zijn die beschikbaar? (Gelet op de ervaringen in Groningen)?

Met goede PvdA groet,
A.M. van Anraad (Ton)
Bonnenweg 20
3151XA Hoek van Holland
Mob. 0612395269

Ton van Anraad

Ton van Anraad

Ik ben Ton van Anraad en 66 jaar. Ik ben getrouwd met Annemiek en wij hebben 2 zoons een geweldige schoondochter en 3 prachtige kleinzoons. Voor mijn pensionering werkte ik bij Prorail in de functie van accountmanager/senior adviseur. Bestuurlijk/maatschappelijk actief in: – Sectorraad FNV; – Bedrijfskadergroep FNV spoor; – Denktank FNV/ministerie I&M; (spoormobiliteit van goederen

Meer over Ton van Anraad