Door Ineke Vos op 5 juni 2014

Nieuw Rotterdamse Jeugdstelsel

Binnenkort treedt het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel in werking. De Hoekse gebiedscommissie kreeg een presentatie en een mogelijkheid om te reageren. Hieronder onze reactie.

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Geacht heer De Jonge,

Op 13 en 14 mei is door afvaardiging van de gebiedscommissie Hoek van Holland een presentatie bijgewoond van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ).

De Rotterdamse gebiedscommissies zijn hierna door u gevraagd uiterlijk 10 juni een advies uit te brengen op het concept beleidsplan NRJ.

Wat betreft de Hoekse gebiedscommissie is het advies (van februari 2013), dat door het toenmalig dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland is afgegeven, ten aanzien van het Nieuwe Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ) nog steeds van toepassing.

Er zijn sindsdien de nodige ontwikkelingen geweest. De belangrijkste is dat er begin februari van dit jaar een integraal wijkteam sociaal is gestart in Hoek van Holland. Hoek van Holland vormt hiermee een unieke pilot binnen de gemeente Rotterdam. Het wijkteam is tot stand gekomen in lijn met het advies van februari 2013.

Dit betekent dat alleen het laatste punt van dit advies (behoud van de lokale/regionale aanbieders op gebied van welzijn en zorg) resteert als belangrijkste aandachtspunt.

Zowel vanuit het integrale wijkteam als breder ook in het lokale wijknetwerk is de samenwerking op gebied van welzijn en (jeugd)zorg in Hoek van Holland goed te noemen. Dit geldt ook voor de geleverde kwaliteit door de welzijnsinstellingen (uit de regio) die door de deelgemeente werden gesubsidieerd. Los daarvan heeft het veranderen van aanbieders kort nadat er een hele nieuwe structuur en werkwijze wordt geïmplementeerd niet de voorkeur van de Hoekse gebiedscommissie. Dit punt is als zodanig daarom ook opgenomen in het borgingsdocument Maatschappelijke Ontwikkeling.

Concluderend onderschrijven wij als gebiedscommissie de hoofdlijn van het concept beleidsplan NRJ, maar vragen wij in het kader van het gebiedsgericht werken, nadrukkelijk om blijvende aandacht voor de couleur locale kenmerkend voor het dorp Hoek van Holland.

De implementatie van het NRJ moet naar onze mening daarom goed terug komen in het Hoekse gebiedsplan, maar vooral ook het uitvoeringsplan Maatschappelijke Ontwikkeling Hoek van Holland. De Hoekse gebiedscommissie wil hier via deze weg graag nauw bij betrokken blijven.

Met vriendelijke groet,

De gebiedscommissie Hoek van Holland

 

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos