Noodkreet over vervuiling

Door Ton van Anraad op 20 augustus 2018

Beste lezer,

Omdat ik al jaren met deze zaak bezig ben en de Noordzee nu (als gevolg van het lozen van rioolwater via onze singels en vijvers) met een E-coli bacterie is vervuild, ben ik zo vrij om e.e.a. op de website van de PvdA toe te lichten/aan te kaarten.

In dit verhaal zit ook de uitnodiging om de 30augustus 2018 naar een bijeenkomst te komen die op het volkstuincomplex Noort Bonnen zal worden gehouden. Ambtelijk zal er deze avond worden uitgelegd hoe e.e.a. is geregeld en zal er, vanuit het concern Rotterdam, worden uitgelegd dat deze gang van zaken toegestaan en normaal is, (op 60 plaatsen in Rotterdam) en dat er geen geld is om het anders te regelen. Maar vooral zal de toon zijn ‘klein houden en geen publiciteit’. Ik ben van mening dat de zaak allesbehalve normaal is. Zeker in een klein dorp/grote badplaats als havendorp Hoek van Holland.

De provincie, het waterschap en de Gemeente Rotterdam (politiek nog ambtelijk) hebben helaas, tot op heden, geen van allen gereageerd op mijn verzoek om te reageren/te komen (zie onderstaande E-mail).

Wat de zaak extra wrang maakt is het feit dat wij het komende seizoen mogelijk de ‘gouden vlag’ hadden kunnen krijgen. Helaas zal dat nu waarschijnlijk niet meer gebeuren. Staat niet zo wervend wanneer het duidelijk wordt dat in de wereldstad Rotterdam op zo’n 60 plaatsen wordt vervuild door open riolen naar singels, visvijvers en sloten, en zelfs naar de Noordzee. Ik dacht oprecht dat dit alleen nog in derdewereldlanden voorkwam!

We worden onevenredig opgezadeld met verontreinigingen van allerlei aard. Even voor het beeld:

Havendorp Hoek van Holland is in het twijfelachtige bezit van minimaal 5 locaties met zwaar vervuilde grond, regelmatig zware verontreinigde lucht, enorme geluidsoverlast van de havenindustrie (mogelijk in de nabije toekomst 60 Db), grote horizonvervuiling (meer dan 60 windturbines in het zicht), de komst van zonneparken, het versneld produceren van nat aardgas (risico’s lange termijn onbekend) enz, enz. Kortom het Havendorp Hoek van Holland wordt stap voor stap onbewoonbaar gemaakt.

Mijn vraag is dan ook:
Beste politiek, havenbedrijf en concern Rotterdam wat moet er gebeuren om in de wereldstad Rotterdam duidelijk te krijgen dat er actie moet worden ondernomen om ons prachtige dorp enigszins leefbaar te houden. Het zal toch niet zo zijn dat hier een ramp voor nodig is. Dat kan/wil ik gewoon niet geloven.

Tijdens het bezoek van de burgemeester en de wethouder (september 2018) aan ons Havendorp Hoek van Holland zullen we deze inmiddels schandelijk vernietiging van de leefbaarheid in ons dorp pregnant aankaarten.

Mocht u vragen hebben kunt u mij altijd een E-mail sturen of bellen
tonvananraad@hetnet.nl
Mob.tel: +3112395269

 

Ton van Anraad

Ton van Anraad

Ik ben Ton van Anraad en 66 jaar. Ik ben getrouwd met Annemiek en wij hebben 2 zoons een geweldige schoondochter en 3 prachtige kleinzoons. Voor mijn pensionering werkte ik bij Prorail in de functie van accountmanager/senior adviseur. Bestuurlijk/maatschappelijk actief in: – Sectorraad FNV; – Bedrijfskadergroep FNV spoor; – Denktank FNV/ministerie I&M; (spoormobiliteit van goederen

Meer over Ton van Anraad