Door Ineke Vos op 16 juli 2014

Onderhoud Kappitelduinen

Als lid van de gebiedscommissie krijg je regelmatig vragen. Veel van die vragen hebben met de buitenruimte te maken. Een van die vragen had betrekking op het onderhoud van het groen achter de huizen van de Schelpweg.
Er is daar veel bossage weggehaald en er is een weelderige ongeorganiseerde groenaanplant voor teruggekomen.
Een vraag aan de gebiedsdirecteur leverde de volgende verduidelijking op:

De werkzaamheden aan het betreffende gebied (genaamd Sonnewendduin) is uitgevoerd conform een vastgesteld beheerplan 2013-2018 Kappitelduinen. “Om de de kwaliteit van dit habitattype in het Sonnewendduin te verbeteren, is besloten de bosdelen om te vormen naar binnenduinrand. Daarvoor dienen gebiedsvreemde soorten te worden geruimd”.

Vanuit het plan van aanpak zijn er in maart dit jaar esdoorns gerooid.Het jaarlijks rooien van esdoorns met een diameter van > 10 cm is als beheermaatregel opgenomen om de ontwikkeling van duindoornstruweel te bevorderen.
Daarnaast zullen de delen met storingssoorten als distel en brandnetel worden afgeplagd en de delen waar het struweel (vegetatatie van struiken) is verwijderd ook worden afgeplagd. Verder is het de bedoeling om de ‘goede’ grazige delen niet te plaggen maar te laten begrazen. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met de schaapskudde uit de Van Dixhoorndriehoek. Geheel afrasteren is niet nodig omdat de kudde onder toezicht – al of niet met gebruik van een tijdelijke afrastering – niet permanent in het gebied aanwezig is.’

Reactie Ineke Vos:
Conclusie is dus dat de eenmalige werkzaamheden nu grotendeels gedaan zijn en er schapen komen te lopen die onder toezicht de grazige delen zullen bijhouden in de komende jaren. Onlangs heeft een medewerker van Stadsbeheer een eerste gesprek gehad over het plan van het begrazen van schapen.

Sowieso zijn er ook veel vragen over het onkruid dat hard groeit en ongemaaid gras. De GBC is aan het uitzoeken of er conform de afspraken gemaaid wordt, tenslotte moet het er wel netjes schoon en verzorgd uit blijven zien.
Zelfs het hondenpoepbeleid en de opruimplicht staat weer op de agenda.

Op vragen hoe vaak er ‘gezogen’ wordt door de gemeente, komen er teveel uitlaatdiensten voor honden in de hoekse bosjes etc wordt een presentatie gegeven. Onder het motto je moet eerst weten hoe het zit daarna kun je pas regels aanpassen als dit nodig blijkt te zijn.
De gebiedscommissie is dan wel een nieuwe term in ons dorp het blijft wel belangrijk dat er ook voor deze vragen en ergernissen een oor is in ons dorp.

De PvdA zal zich ook voor deze punten blijven inzetten.

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos