Door Ton van Anraad op 13 februari 2017

OPLOSSING gelijkvloerse kruising GEVONDEN …

… ALTHANS VOLGENS WETHOUDER LANGENBERG
Afgelopen donderdag is er een concept verkeersroulatieplan gepresenteerd aan de gebiedscommissie. Een plan dat tijdens de adfgelopen week gehouden commissie vergadering in Rotterdam opeens werd gepresenteerd. Dit conceptplan zou “de oplossing” moeten zijn tegen de weerstand van een gelijkvloerse kruising.

Het komt erop neer dat er (heel veel) verkeersregelaars/borden boven de weg vanaf kruispunt Westerlee al aangeven dat er gereden moet worden via de (oude weg) Maasdijk, Dirk van de Burg weg Schelpweg, oude boulevard en zo naar het strand, om zo de Strandweg te ontlasten.

De vraag of het Westland blij wordt van dit voorstel laten we maar even terzijde, maar hoe die zullen reageren kunnen wij ons wel voorstellen! Bovendien…..Speelt dan de vraag waarom een tweede ontsluitingsweg (De hoekse Baan) is aangelegd……

SCHELPWEG
Dit jaar is begonnen met aanpassingen ivm oa de riolering van de Schelpweg. Het is heel vreemd dat er met bovengenoemde denkwijze geen rekening is gehouden, ridicuul! En het mag wat kosten
Dit getuigd naar mijn idee van een kat in het nauw die rare sprongen maakt!!

Allereerst door dit (extra ontsluitingsweg) in het ontwerp niet mee te nemen.
Bovendien de levensgevaarlijk kruising Schelpweg Dirk van de Burgweg extra te belasten, maar de noodzaak van een verkeersveilige optie van bv een rotonde voorlopig uit te sluiten.
Vervolgens uit te komen op een slecht onderhouden strandboulevard met haaks parkeren op de drukke doorgangsweg.
En dan alsnog een metro overgang tegen te komen op weg naar het strand. Tel uit je winst!

De bewoners van de Schelpweg zijn net als de gebiedscommissie bij de herinrichting van deze weg volledig op het verkeerde been gezet. Nu merken we pas wat de echte bedoelingen zijn bij de herinrichting van de schelpweg. Het wordt gewoon een onderdeel van een gigantisch verkeerscirculatieplan. Voor ons is dat vooralsnog onacceptabel.

Het mooie is wel dat er steeds meer raadsleden zien dat er allerlei lapmiddelen worden aangedragen om het echte probleem te maskeren. Helaas is de wethouder nog lang niet om. Hij stelt: Ik heb geen geld van de raad gekregen en de optie die ik voorstel is voldoende veilig. Punt uit. Naar ons idee zijn alle alternatieve voorstellen ontstaan vanuit de gedachte dat het verzet tegen de ongelijkvloerse variant steeds massiever wordt.

HET MAG WAT KOSTEN!
Om ruzie te voorkomen met het westland en bovendien de meerkosten van de verkeersregelaars, aanpassingen rotonde en aanpassing nieuwe boulevard af te wegen in dit dossier kan het toch niet zo zijn dat er gekozen gaat worden door de wethouder voor een gelijkvloerse kruising.
Laat helder zijn de gebiedscommissieleden hebben gesteund door de hoekse bevolking de keuze al gemaakt! De veiligste optie is de enige optie en dat is ongelijkvloers kruisen met de metro

Ineke Vos en Ton van Anraad.

Ton van Anraad

Ton van Anraad

Ik ben Ton van Anraad en 66 jaar. Ik ben getrouwd met Annemiek en wij hebben 2 zoons een geweldige schoondochter en 3 prachtige kleinzoons. Voor mijn pensionering werkte ik bij Prorail in de functie van accountmanager/senior adviseur. Bestuurlijk/maatschappelijk actief in: – Sectorraad FNV; – Bedrijfskadergroep FNV spoor; – Denktank FNV/ministerie I&M; (spoormobiliteit van goederen

Meer over Ton van Anraad