Ouderenzorg besproken bij Platform Ouderen

Door Ineke Vos op 17 januari 2018

Afgelopen week stond op verzoek van Ineke Vos de ouderenzorg op de agenda bij het Platform Maatschappelijke ontwikkeling. Hieronder haar verslag.

Voldoen de woningen voor ouderen nog, en waar de lopen ouderen tegenaan?
Men vraagt ouderen langer zelfstandig te wonen, maar kan dat dan ook?
Je hoort verhalen van ouderen die geen toilet boven hebben en op een emmer plassen. Of beneden op de bank slapen, omdat ze nachts de trap niet af durven! Er zijn teveel drempels in huis zodat met de rollator lopen lastig wordt. Of ze komen daardoor de deur niet in of uit. Dit is natuurlijk totaal onwenselijk.

Conclusies zijn er inmiddels wel!
Het aangekaarte probleem is bij veel mensen herkenbaar, de oplossing minder gemakkelijk maar toch zijn er stappen gemaakt. Verhuizen is vaak geen optie er zijn te weinig ouderenwoningen. De oudere raakt zijn netwerk kwijt voor hulp.

Overigens moeten wij ook concluderen dat ouderen zelf actie kunnen ondernemen voor aanpassingen in hun huis, maar dat zij hiervan afzien, omdat het soms rompslomp geeft die zij niet (kunnen) overzien. Ook kan het betekenen dat er een eigen bijdrage (WMO) gevraagd wordt aan de betreffende persoon. Genoeg redenen om ervan af te zien.

De woningbouwvereniging in Hoek van Holland erkent gelukkig de problemen met het langer zelfstandig laten wonen van ouderen. Ze werkt hierin nauw samen met de WMO. Zo is het mogelijk voor ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen in een eengezinswoning om via de wooncoach met voorrang door te stromen naar een gelijkvloerse woning. Dit jaar gaan  plannen in ontwikkeling voor groot onderhoud/renovatie van 4 complexen (ruim 600 woningen). Bij het maken van plannen worden uiteraard bewoners betrokken.

Vitis Welzijn gaat er aandacht aan besteden via de vraagwijzer.
Ze neemt hierover ook vragen mee in de ouderen-enquête.

Peter Stok gaf aan dat de gebiedscommissie hieraan meer aandacht gaat geven op de gebiedspagina. Al met al: een onderwerp dat regelmatig terug zal keren op de agenda van de gebiedscommissie.

Tenslotte:
ook de PvdA in Hoek van Holland is van mening dat Zorg geen zorg mag zijn!

Ineke Vos

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos