17 juli 2014

Praat de gemeentesecretaris voor zijn beurt?

Op zijn duoblog geeft de gemeentesecretaris van Rotterdam aan dat Hoek van Holland de potentie heeft om groter en sterker te worden, net zoals Scheveningen of Noordwijk. Hij heeft het daarbij over Rotterdam Beach en praat laatdunkend over de huidige recreatiemogelijkheden.

De PvdA, bij monde van de fractievoorzitter binnen de gebiedscommissie Ineke Vos, is hier zeer verbaasd over en heeft inmiddels aan de fractie van de PvdA in Rotterdam gevraagd over deze zaak vragen te stellen.

Allereerst de duoblog van de gemeentesecretaris.
De reactie van Ineke Vos:

Er wordt te veel gesproken over ontwikkelingen in Hoek van Holland zonder dat bewoners en leden van de gebiedscommissies betrokken of zelfs maar geïnformeerd worden.

Het is toch zeer verbazingwekkend dat er nu al steun wordt uitgesproken voor het project Rotterdam Beach terwijl het gebiedsplan nog moet worden vastgesteld.

Het is een slechte zaak dat met dergelijke uitspraken van niet de minste ambtenaar de geloofwaardigheid en de positie van de gebiedscommissie Hoek van Holland zeer wordt aangetast.

De ambtenaar sluit af met Yes we can doe! Geweldig. Maar zouden we niet eerst even de Hoekse burger aan t woord laten. Of doen die belangen er niet toe?

De mening van de Hoekse burger is: Groei van de recreatieve motor die het strand is, is prima maar dan wel in het ritme en op een schaal die de Hoekse dorpsgemeenschap aan kan. Dus juist niet een 2e Kijkduin of een second best Scheveningen. Naar nu blijkt worden we, wanneer het aan de gemeentesecretaris ligt, een “World Beach” Gelukkig hebben we het in Nederland zo geregeld dat ambtenaren daar niet over gaan.

Veel bewoners die de PvdA wel consulteert geven aan dat zij meer en meer het gevoel hebben in het keurslijf van Rotterdam te worden gedrukt (volledig ingelijfd) en eigenlijk niets meer te zeggen hebben. Zo wordt de gebiedscommissie tot de fopspeen zoals deze door de huidige coalitie Rotterdam ook wordt gezien.

Concluderend stelt Ineke Vos dat de gemeente secretaris van Rotterdam volledig voor zijn beurt spreekt. Is dit dan het resultaat van de afschaffing van deelgemeenten: dat de Coolsingel zich helemaal niets meer aantrekt van wat er lokaal gevonden wordt?
Het gebiedsplan behoort van en voor de burgers te zijn van Hoek van Holland. Zij moeten aan t woord komen. Hun wensen, ambities en noden moeten een plek krijgen in t gebiedsplan en daarna mag de Coolsingel aan t woord. En niet andersom!

Met collegiale groet,
Ineke Vos
Afdeling en Fractie GBC. van de PvdA
Hoek van Holland.