Door Ed van Berkel op 5 december 2015

Acties n.a.v. Windmolenpark Waterweg

De plaatsing van windturbines rond de Hoek is volop in discussie. PvdA-er Ton van Anraad stuurde Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bijgaande brief en roept op dit ook te doen. U kunt daarbij gebruik  maken van onderstaand concept. Ook de gebiedscommissie kwam in actie. Via de fracties van VVD en PvdA ging er een schrijven naar de gemeenteraad van Rotterdam.

Meer over het voorgestelde windpark

Concept voor brief naar Provincie

Brief VVD en PvdA naar Gemeenteraad

Ed van Berkel

Ed van Berkel

Ik ben getrouwd, heb drie kinderen (Arthur, Roselinde en Marco) en twee kleinkinderen (Chelsey en Lovis). Als lid van de Commissie Welzijn (deelgemeente HvH) hield ik me zo’n twintig jaar bezig met onderwijs, cultuur en zorg in ons dorp. Verder zat ik in het bestuur van PvdA-HvH. Momenteel beheer ik alleen nog onze website. Officieel ben

Meer over Ed van Berkel