PvdA-actiepunten komende 4 jaar

14 maart 2018

Hoewel we in een prachtig dorp leven zijn wij (PvdA-kandidaten voor de gebiedscommissie) van mening dat we alert moeten blijven op zaken die kunnen verbeteren, of zelfs moeten verbeteren. Daarvoor maakten wij onderstaande lijst met actiepunten. Wanneer u ons uw vertrouwen geeft, gaan we daarmee de komende 4 jaar aan de slag. Zie ook: Wie is wie.

 • In Hoek van Holland zijn nogal wat mensen eenzaam en dat mag en kan niet in ons dorp. (Wij gaan zorgen dat de eenzaamheid beduidend afneemt.)
 • We gaan Hoekse inwoners die onder de armoedegrens moeten leven (meer dan 100) nog meer ondersteuning bieden.  (Armoede in ons dorp moet stoppen.)
 • We willen dat er laagdrempelig/ruimhartig met woningaanpassingen wordt omgegaan. (Anno 2018 is het een schande dat (oudere) bewoners, ten einde raad, hun behoefte op een emmer moeten doen.)
 • Het zorgpakket moet voor alle Hoekse bewoners worden toegesneden op onze unieke dorpse identiteit. (Huisarts en apotheek 7 maal 24 uur beschikbaar in ons dorp.)
 • Het voorzieningenniveau in de Hoek ligt aantoonbaar ver achter bij de stad. Geen voortgezet onderwijs, geen centrumplan, geen ondersteuning van de detailhandel enz. enz. Wij accepteren dit niet!
 • We bouwen voor alle doelgroepen minimaal 75 woningen per jaar.
 • De Hoekstee wordt een volwaardig huis van het dorp.
 • In de komende vier jaar worden wij een 4-seizoenenbadplaats. (We houden Rotterdam aan deze belofte.)
 • Het bijzondere karakter van het dorp Hoek van Holland (toeristen, grensplaats van Europa, enz.) vraagt om een politiebezetting van 7 maal 24 uur. Het politiebureau moet weer volledig bezet worden, in ieder geval tijdens het seizoen.
 • De responsetijd voor de ambulance moet belangrijk korter. Dit vraagt om een erkenning van de unieke situatie van ons dorp (toeristen, grensplaats van Europa enz.).
 • Bedrijventerrein Oost moet ontwikkeld worden als een milieuvriendelijk, circulair industrieel bedrijventerrein en wordt minimaal 1/3 deel groen. (Conform de afspraak.)
 • De 4-seizoenenbadplaats en de ontwikkeling van het bedrijventerrein worden de komende 4 jaar de banenmotoren.
 • We pakken de komende vier jaar een aantal grote milieuproblemen aan (milieudelict/openriool bij de volkstuintjes en de woonwijk voormalige ijsbaan).
 • We bestemmen onze prachtige polders als open/toegankelijk natuurgebied, met behoud van de biologische agrarische sector.
 • We conserveren, ontwikkelen ons (internationaal) cultureel en militair erfgoed. Nederland/Rotterdam is daar trots op en gaan ons daarbij helpen.
 • Het laatste stukje metro naar het strand wordt conform belofte/afspraken gebouwd. Dit is van levensbelang voor het voortbestaan van een vitaal dorp Hoek van Holland.

Tenslotte hebben we goede afspraken kunnen maken met onze PvdA-collega’s in de raad van Rotterdam. De komende 4 jaar gaan wij als fractie uit de dorpen Pernis, Rozenburg en de Hoek een schaduwfractie vormen met de fractie uit de raad van Rotterdam. Hierdoor zullen we in de gebiedscommissie van Hoek van Holland veel slagvaardiger kunnen optreden en wordt ons geluid direct/ongefilterd gehoord.

De gebiedscommissies hebben de komende periode weliswaar geen bevoegdheden meer maar wanneer we samen optrekken (de Hoekenezen, en de raad van Rotterdam) kunnen we in Rotterdam het verschil voor ons dorp maken.
‘Rotterdam is tenslotte een stad van dorpen’