Door Ineke Vos op 21 augustus 2013

PvdA bezorgd over toename geluidsoverlast

De PvdA krijgt steeds meer klachten over toename van geluid, waaronder het afgaan van sirenes in de nachtelijke uren. Het mag duidelijk zijn dat dit niet bevorderlijk is voor de nachtrust en het gevoel van veiligheid. In een schrijven aan het db maakt de PvdA haar bezorgdheid kenbaar.

De fractie van de PvdA in de deelraad van Hoek van Holland verzoekt het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland de volgende vragen schriftelijk, en binnen de daarvoor gestelde termijn, te beantwoorden.

Tevens vragen wij het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland deze vragen door te geleiden naar de verantwoordelijke wethouder(s)van onze moedergemeente Rotterdam (anticiperende op de situatie na maart 2014)

Vragen:

  • Zijn er meetgegevens beschikbaar van de nachtelijke geluidsemissie binnen de grenzen van Hoek van Holland? Het gaat daarbij om de geluidsemissie voortgebracht door de industrie ten zuiden het dorp Hoek van Holland?
  • Zo ja, kunt u ons dan een analyse verstrekken waarin duidelijk wordt dat de nachtelijke geluidsemissie binnen de daarvoor gestelde norm blijft en wilt u tevens aangeven hoe frequent deze metingen worden uitgevoerd?
  • Indien deze metingen niet worden uitgevoerd, dan vraagt de fractie van de PvdA u, om bij de dienst die daarvoor verantwoordelijk is, met klem aan te dringen op een dergelijk onderzoek (graag bevindingen schriftelijk  terugkoppelen)?
  • Kunt u aangeven welke nachtelijke sirenes zoal actief zijn? Hierbij wordt niet bedoeld het signaal dat je kunt waarnemen wanneer er een voertuig achteruitrijdt. Het gaat meer om de sirenes die in het normale verkeer een calamiteit aankondigen?
  • Kunt u aangeven of er, op het moment dat bovengenoemde sirenes gaan, sprake is van een (mogelijk) onveilige situatie voor mens en dier in Hoek van Holland, medewerkers in het bedrijf of anderszins? Wij willen graag het logboek inzien waar alle genoemde signaleringen worden geregistreerd en de actie die daar door de inspectie (DCMR) op wordt/is ondernomen.
  • Kunt u aangeven of er recidivebedrijven zijn en zo ja welke beheersmaatregelen zijn daar opgelegd en effectief ?
Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos