Door Ton van Anraad op 8 januari 2017

PvdA-HvH over ‘Een kwestie van kiezen’

In dit rapport wordt helder aangegeven dat de wijze waarop het bestuur en de raad van Rotterdam op dit moment de plaatselijke democratie vormgeven een doodlopende weg is. Het werkt volgens de onderzoekers al niet in de wijken van Rotterdam laat staan in ons prachtige dorp.

Dominante oorzaak is het ontbreken van enige doorzettingsmacht voor de gebiedscommissies. Ook het niet kunnen beschikken over budgetten maakt de gebiedscommissies volstrekt vleugellam. De gebiedscommissie zijn verworden tot de schaamlap voor het bestuur en de raad van Rotterdam.

Adviezen worden niet tot nauwelijks door de raad/bestuur overgenomen. Maatregelen die het bestuur/de raad nemen en passend zijn voor stadswijken pakken voor ons dorp stelselmatig negatief uit. Vervolgens wordt er wel van de gebiedscommissie verwacht dat zij loyaal aan het bestuur en de raad is en de besluiten naar de burger verdedigt. In het rapport wordt helder beschreven wat dit met mensen doet en dat dit niet langer kan voortduren. Er zijn na 3 jaar gerommel diverse signalen dat leden van gebiedscommisies er nauwelijks nog een gat in zien en een aantal zijn zwaar gefrustreerd afgehaakt Tel uit je winst! Dit moet dus anders!

De fractie van de PvdA in de gebiedscommissie Hoek van Holland heeft, samen met de overige gebiedscommissieleden in Hoek van Holland, de conclusies en aanbeveling op hooflijnen onderschreven en roept het bestuur en de Raad van Rotterdam op om over hun schaduw heen te stappen, toe te geven dat er fouten zijn gemaakt en ja ik zeg het gewoon plat:
“Sta centrale macht af en laat de gebiedscommissie, samen met de burgers en binnen kaders van de moedergemeente Rotterdam, dit prachtige/kansrijke dorp besturen. Wij staan met onze poten in de klei/zand tussen de burgers. Een plattere democratie dan dat kunnen wij ons niet voorstellen.

Mocht u naar aanleiding van het rapport of onze stellingname vragen, verwonderpunten, een andere mening hebben of wilt u graag lid van de PvdA worden neem dan contact met ons op. contactgegevens staan op deze website

Zie ook het standpunt van PvdA-Rotterdam. Klik hier.

 

Ton van Anraad & Ineke Vos
PvdA gebiedscommissieleden
Dorp Hoek van Holland

Ton van Anraad

Ton van Anraad

Ik ben Ton van Anraad en 66 jaar. Ik ben getrouwd met Annemiek en wij hebben 2 zoons een geweldige schoondochter en 3 prachtige kleinzoons. Voor mijn pensionering werkte ik bij Prorail in de functie van accountmanager/senior adviseur. Bestuurlijk/maatschappelijk actief in: – Sectorraad FNV; – Bedrijfskadergroep FNV spoor; – Denktank FNV/ministerie I&M; (spoormobiliteit van goederen

Meer over Ton van Anraad