Door Ineke Vos op 1 december 2013

PvdA-HvH steunt strijd tegen Blankenburgtunnel

Volgende week dinsdag wordt er in de 2e Kamer gestemd over een motie in de discussie over de Blankenburgtunnel.
De PvdA is tegen de aanleg hiervan, maar onder druk van de VVD is deze toch in het regeeraccoord terecht gekomen. Desondanks is nog niet alles verloren.

 

 

Inmiddels zijn er namelijk nieuwe gegevens bekend geworden die heroverweging van dit project mogelijk maken.

Onze kamerfractie heeft laten weten hiervoor gevoelig te zijn.
Daarom schreef de gemeenteraadsfractie van de PvdA in Vlaardingen een brief aan de PvdA-kamerfractie (zie hieronder).
De Hoekse PvdA steunt deze actie.Beste leden van de Tweede Kamer fractie van de PvdA,

 Op 3 november 2012 werd in het PvdAcongres in Den Bosch, zoals u wellicht nog zult weten, een motie aangenomen van PvdA Duurzaam waarin de Tweede Kamerfractie van de PvdA werd opgeroepen om (1) een doorrekening aan het PBL te vragen van de milieueffecten van het regeerakkoord en (2) daarbij expliciet de mobiliteitsontwikkeling mee nemen evenals de doorwerking hiervan op de maatschappelijke baten/kosten analyses van lopende projecten. Het eerst deel van deze motie is vorig jaar gelukkig al snel uitgevoerd,  maar voor het tweede deel van de motie geldt dat nog niet.

 Nu is het zo dat onlangs door CE Delft een onderzoek is uitgevoerd om na te gaan hoe realistisch de verkeersscenario’s zijn die gebruikt worden bij de onderbouwing (en in MKBA’s) van infrastructuurprojecten. Hieruit is gebleken dat de werkelijke verkeersontwikkeling zich momenteel onder de bandbreedte bevindt van de WLO scenario’s die gebruikt worden bij infrastructuurprojecten waardoor de baten nu te rooskleurig worden voorgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben D66, GL en CU tijdens het MIRT debat dat op 25 november jl.  in de Tweede Kamer plaatsvond de motie 33750-A-34 ingediend. Deze motie verzoekt de regering een quick scan uit te voeren voor de grote infrastructuurprojecten waarover komend jaar een besluit wordt genomen om de invloed van de realistische mobiliteitsontwikkeling op de baten en kosten van deze projecten na te gaan.  De strekking van deze motie komt dus overeen met de door het congres aangenomen motie van PvdA Duurzaam: onderbouw infrastructuurplannen met realistische cijfers over de verkeersontwikkeling.

Aanstaande dinsdag (3 december) zal er gestemd worden over de moties die zijn ingediend bij het MIRT debat. Er ligt dus een mooie kans voor de PvdA Tweede Kamerfractie om alsnog uitvoering te geven aam de motie die is aangenomen door het congres door dinsdag deze motie van D66 c.s. te steunen. Wij roepen hierbij de PvdA Tweede Kamerfractie dan ook dringend op om motie

33750-A-34  a.s. dinsdag te steunen! Uitvoering van deze motie is bovendien essentieel om vast te kunnen stellen of de infrastructuurplannen voldoen aan de voorwaarde uit het regeerakkoord dat projecten met  een gunstige verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten doorgaan: dit kan alleen aangetoond worden als met realistische verkeersscenario’s gerekend wordt.

Daarnaast biedt deze motie een laatste kans om te voorkomen dat er op dit moment een onomkeerbaar besluit over de Blankenburgtunnel  wordt genomen. Tijdens het MIRT debat op 25 november bleek dat het draagvlak voor de Blankenburgtunnel steeds verder afbrokkelt: de VVD is nog de enige partij die volmondig achter de keuze voor de Blankenburgtunnel staat. Dit dunner wordende draagvlak is niet verwonderlijk: de onderbouwing van nut en noodzaak van deze weg wordt steeds steeds meer discutabel. Er is inmiddels aangetoond dat bij een realistische verkeersgroei de kosten van deze weg (á 1,1 miljard euro) groter zijn dan de baten. En daarnaast veroorzaakt  de weg onherstelbare schade aan het oer-Hollandse landschap van Midden-Delfland,, de groene long van twee miljoen Randstedelingen. Met steun aan motie 33750-A-34 kan in ieder geval voorkomen worden dat er nu een onomkeerbaar ‘fact free’ besluit voor de aanleg van de Blankenburgtunnel wordt genomen en dat nog eens goed gekeken wordt of we deze weg op dit moment nodig hebben.

Wij doen een dringend beroep op u om u op dit moment niet  te laten meeslepen in een mega-infra-project van 1,1 miljard euro, waarvan u weet dat het de verkeerde weg  is!

 

 

 

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos