22 januari 2014

PvdA-Rotterdam neemt het op voor Hoekse senioren

In goede samenwerking met de PvdA-fractie in Rotterdam kreeg Ineke Vos (PvdA-HvH) het voor elkaar dat er in Rotterdam een motie wordt ingediend die ervoor moet zorgen dat de Hoekse 65-plussers hun 12 vrijreizenkaartjes ook in 2014 behouden. Komende donderdag (23 januari 2014) zal Leo Bruijn (PvdA raadslid in de gemeenteraad) een motie met deze strekking indienen.  De motie geeft het bestuur in Rotterdam opdracht om het budget voor de extra treinkaartjes voor de Hoekse ouderen te verhogen.

 

De overweging voor deze motie is het feit dat  de nu geboden € 30,- in geen enkele verhouding staat tot de regeling die in 2013 nog gold. De senioren konden toen nog 12 keer gratis met de trein naar Rotterdam reizen.  Leo Bruin heeft reden om aan te nemen dat de motie het in de Rotterdamse raad zal halen.

Helaas doet er zich nu al een situatie voor waarbij diverse fracties uit de Hoekse politiek positief zijn over het PvdA-initiatief maar zij in de raad van Rotterdam, tegen weerstand oplopen. Toch heeft Ineke Vos er vertrouwen in dat de diverse fracties in Rotterdam de unieke situatie van Hoek van Holland zullen onderschrijven en voor de motie zullen stemmen.