Door Ineke Vos op 27 mei 2013

PvdA stelt vragen over Twittergedrag de heer Verbeek (CDA)

In een brief aan het dagelijks bestuur stelt de PvdA-fractie vragen over het Twittergedrag van CDA-portefeuillehouder Verbeek.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET DAGELIJKS BESTUUR                                                                     

(Artikel 46 Reglement van Orde)

 Datum: Hoek van Holland, 26 mei 2013
 Aan de voorzitter van de deelraad van Hoek van Holland.
 Steller vragen: Fractie PvdA
Gericht aan:Dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland
 Onderwerp: Twitter gedrag van de portefeuillehouder Heer Verbeek (CDA)
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:ü  Volgens onze informatie heeft de portefeuillehouder de heer Verbeek als privé persoongesprekken gevoerd met oa wethouder Karakus. Klopt deze informatie?

ü  Wanneer deze gesprekken geen privé karakter hadden. (wat ons evident lijkt) Kunt U dan aangeven wat er besproken is en de uitkomsten met de raad delen?

ü  Klopt het dat het onderwerp dat besproken is niet in de heer Verbeek zijn portefeuille zit maar in de portefeuille van zijn collega-bestuurder de heer de Koning?

ü  Wat is de reden dat de heer Verbeek deze besprekingen heeft gevoerd en niet de heer de Koning?

Toelichting: Op eerdere vragen van de PvdA gaf de heer Verbeek aan dat: “hij twittert als privé persoon. “Gezien bovenstaande vragen lijkt ons dat nu erg ongeloofwaardig.
Ondertekening en naam: Fractievoorzitter PvdA deelraad Hoek van Holland
Ineke Vos

 

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos