Door Ineke Vos op 19 november 2013

PvdA stelt vragen over WKK-installatie

De PvdA-fractie heeft aan het db vragen gesteld over de WarmteKrachtKoppeling-installatie aan de Strandweg. De sociaal-democraten maken zich met name zorgen over de wijze waarop wordt omgegeaan met de belangen van de betreffende burgers en ondernemers en met de Hoekse deelraad. Het db heeft inmiddels geantwoord, zie het document onder de gestelde vragen.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET DAGELIJKS BESTUUR
(Artikel 46 Reglement van Orde)

Datum:Hoek van Holland, 18 november   2013
Aan:Het bestuur en de voorzitter   van de deelraad Hoek van Holland.
Steller vragen:Fractie van de PvdA deelraad Hoek van Holland
Vraag/vragengericht aan:Dagelijks bestuur van de deelgemeente   Hoek van Holland
Onderwerp:Vragen met betrekking tot de Warmte KrachtKoppeling installatie aan de strandweg in   Hoek van Holland.(kortweg WKK installatie)
Naar aanleiding van informatie, vanuit de bevolking verkregen, heeft de fractie   van de PvdA de volgende vragen:
– Klopt het dat de bouw van de nieuwe verwarmingsinstallatie 3 jaar is   uitgesteld;
– Wanneer dit klopt is de fractie van de PvdA erg benieuwd naar uw   motivatie om deze vertraging niet met de raad en de belanghebbende te delen;
– Ook willen wij van u weten wat de gevolgen van deze vertraging zijn en   welke mitigerende maatregelen u van plan bent te (laten) nemen om de negatie   gevolgen zo klein mogelijk te houden;
– Wanneer het niet klopt dat er 3 jaar uitstel aan de orde is, wilt u   dan zo vriendelijk zijn om richting de bewoners en de raad te communiceren   wanneer er wel met de bouw wordt begonnen:
– Wat betekent e.e.a. voor de daarbij betrokken ondernemer(s)(uitbaters   parkeerterrein)
Toelichting:De PvdA maakt zich zorgen over   hoe er omgegaan wordt met de belangen van de desbetreffende burgers, ondernemers   en de raad.Wij willen u in   herinnering brengen dat u destijds grote druk op de raad heeft uitgevoerd om   in een korte tijd een positief besluit te nemen. Een belangrijk argument was   destijds de veroudering van de huidige installatie met alle risico’s van   dien.Wij gaan er van uit dat u   begrip hebt voor onze zorg en zien met belangstelling uw snelle beantwoording   tegemoet.
Ondertekening en naam:Namens de fractie PvdA
Deelraad   hoek van Holland
Fractievoorzitter   mevrouw I Vos Benne

 

Beantwoording schr. vragen PvdA over WKK-installatie Strandweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos