Door Ineke Vos op 17 december 2013

Goed resultaat actie over ontgassen

Samen met de VVD SP en Groen Links hebben wij ons ingezet om het ontgassen in de haven en het havengebied te gaan verbieden. Staatssecretaris Mansveld (PvdA) wil dit per 1 Jan 2015 gaan verbieden. Een mooi gezamenlijk resultaat! Zie onderstaand bericht van Mark Lenselink op de website van de VVD (15 december)

De VVD Hoek van Holland is erg blij met de belofte van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) om met wetgeving te komen die het ontgassen van schepen strafbaar stelt. Omdat er in Duitsland en België al een verbod geldt en er in Europees verband verder aan wordt gewerkt, wil de Nederlandse overheid niet achter blijven en serieus werk maken van een ontgasverbod. Zaterdag 14 december 2014 stond er een artikel in het Algemeen Dagblad waarin de Rotterdamse Wethouder Haven en Economie, Jeannette Baljeu (VVD), zich achter een ontgasverbod schaart. Het streven is om het verbod al per 1 januari 2015 in te laten gaan en te handhaven.

De VVD Hoek van Holland strijd al jaren tegen de zeer schadelijke uitstoot van de zogenaamde Vluchtige Organische Koolwaterstoffen zoals benzeen. Zodra schepen hun lading hebben gelost blijft er in het ruim damp achter. Voordat er een nieuwe lading kan worden aangenomen dient het schip zich eerst van deze dampen te ontdoen. In de praktijk doen schepen dit veelal door hun luiken open te zetten waardoor deze dampen naar buiten toe worden geblazen. In de Rotterdamse haven is dit officieel verboden, met uitzondering van twee aangewezen gedoogplekken (Geulhaven en Tweede PET haven). Het is echter niet verboden voor schepen om varend te ontgassen. Dat betekent dat schepen die chemicaliën vervoeren bijvoorbeeld op de Nieuwe Waterweg hun luiken openzetten en de dampen naar buiten blazen, met alle negatieve effecten op de gezondheid van de inwoners van de Waterweggemeenten.

Uit recent onderzoek van het onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delf blijkt dat de uitstoot van Vluchtige Organische Koolwaterstoffen een factor 10 hoger is dan de officiële cijfers van het RIVM. Er wordt 1,79 kiloton aan giftige stoffen naar buiten geblazen. Uit nader onderzoek blijkt dat de onderzoekers uit Delft waarschijnlijk nog veel te conservatief zijn geweest. Het gaat dus om een zeer relevant gezondheidsrisico.

Mark Lensselink, Fractievoorzitter van de VVD Hoek van Holland: “Deze doorbraak is het gevolg van een jarenlange intensieve lobby. De lijn die de VVD Hoek van Holland heeft met de partij in Rotterdam en met de liberalen in de Tweede Kamer was hierbij onmisbaar. Daarnaast is er samen met partijen als Groen Links, SP en PvdA een zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd. Ook deze partijen hebben hun rechtstreekse lijn met de collega’s op de Coolsingel en in Den Haag geweldig benut”.

Zowel het Kabinet als de Gemeente Rotterdam hebben dus uitgesproken dat de schadelijke uitstoot van onder andere benzeen in Nederland en dus ook in het Rijnmond gebied aan banden moet worden gelegd. Het jaar 2014 zal worden gebruikt om regelgeving op te stellen. Deze zal moeten aansluiten bij Europese afspraken. Daarnaast zullen er in de Rotterdamse haven installaties moeten komen om de dampen af te vangen.

“Het geeft een enorm goed gevoel dat je als lokaal raadslid samen met verschillende andere politieke partijen zo’n mooi resultaat kan bereiken. Door met elkaar samen te werken bereik je veel meer dan door elkaar te bestrijden op afwijkende standpunten. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 bestaat de bestuursvorm deelgemeente niet meer. Er komt in Hoek van Holland dan een gebiedscommissie. Dit adviesorgaan zal vooral in gezamenlijkheid belangrijke Hoekse standpunten kenbaar moeten maken aan de gemeenteraad van Rotterdam. Laat het ontgasdossier een voorbeeld zijn hoe je met elkaar in het belang van de inwoners zaken kunt bereiken”, besluit Lensselink.

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos