19 september 2014

Reactie op uitingen Klaas de Koning

In de Hoekse Krant van 18 september staat een reactie van CDA, VVD en PvdA over uitspraken die Klaas de Koning eerder deed in de HK. Het gaat daarbij om een ingekorte versie. Hierbij de volledige tekst.

 

Eigenlijk zijn wij er niet zo om de krant op te zoeken , maar soms moet dat  wel. Een aantal leden van de gebiedscommissie is verbaasd over het stuk in de Hoekse Krant van afgelopen week, waarin ook namens hen werd gesproken.

Daarin uitte Klaas de Koning zijn onvrede over het verloop van de gebiedscommissie en het klankbord  in Rotterdam.
Hij geeft daarin aan dat er een aantal zaken anders zijn geworden. Dat klopt, we zijn van een raadssysteem naar een gebiedscommissie systeem gegaan.
Er loopt nu veel via de gebiedsdirecteur. Hij is verantwoordelijk voor hoe alles  reilt en zeilt in ons dorp (tegenwoordig) gebied. Het feit dat zijn naam bekend is bij veel bewoners, bedrijven en verenigingen is op zich een positieve ontwikkeling. Dat geeft aan dat het proces in werking is op een positieve manier.

De zaken die in ons dorp  via de gebiedscommissie of anders gesignaleerd worden pakt hij op.
Over welke schijven dat gaat is ons een zorg, maar het moet wel geregeld worden.

Natuurlijk verloopt met een nieuw systeem niet alles vlekkeloos, maar de indruk wordt nu steeds gewekt dat er vanuit Rotterdam niets te verwachten valt en dat er niets van deugt. Daar distantiëren wij ons van. Wij zien ook dat er nog veel  verbeterd kan worden in de samenwerking met het ambtelijk apparaat, ook dat heeft zijn tijd nodig, en meedenken is ons motto. Samenwerken werpt meer vruchten af dan tegenwerken. Er zijn ook dingen gerealiseerd de afgelopen tijd zoals;
een mooi opgeknapte omgeving bij de parkeerterreinen nabij het station, een mooi geasfalteerd parkeerterrein aan de Schelpweg, nieuwe sjofels op het strand zijn daar voorbeelden van en dat moet ook gezegd worden. Dit zijn voorbeelden die goed geregeld zijn maar niet of nauwelijks gecommuniceerd zijn naar de burger.

Wethouders en de Burgemeester zijn op bezoek geweest en hebben interesse getoond in Hoek van Holland. Situaties als vrachtwagenoverlast, groenvoorziening , recreatieoord en veiligheid zijn nadrukkelijk bekeken en er worden stappen gemaakt om dit goed te regelen.  De gebiedscommissie zal toezien of dit daadwerkelijk gebeurt.

Natuurlijk hebben er veranderingen plaats gevonden en daarin moet eenieder zijn /haar draai  nog vinden.  Er is geen dagelijks bestuur meer, de gebiedscommissie doet het nu met 11 gelijkwaardige personen. Ook dit is wennen voor de meeste  mensen in de gebiedscommissie.
De landelijke politiek heeft de deelgemeentes afgeschaft en de raad van Rotterdam heeft daarna de gebiedscommissies ingesteld om zo contact te houden met de burger. De gebiedscommissies signaleren en zijn de spil tussen bewoners in ons gebied en de stad.  Dit kan door middel van gesprekken met bewoners of deskundigen. Een mooi voorbeeld hiervan is het WMO-advies dat de Gebiedscommissie gaat geven aan de raad van Rotterdam. Hieraan is veel werk besteed en vooraf gegaan. Participatie van de burger en de burger betrekken bij vraagstukken is het doel van de Gebiedscommissie.
Het stimuleren van burger initiatieven is iets waar wij ons hard voor moeten maken en wat de stad voor ogen heeft met het instellen van de gebiedscommissies.

Daar zullen wij veel meer ons best voor moeten doen.
Aanstaande donderdag wordt daar dan ook weer een bijeenkomst bij de tennis voor gehouden en iedereen is daar van harte welkom.

Kortom,  veranderen kost tijd en wij zullen daar, met elkaar, mee om moeten leren gaan. Samen zullen wij er de schouders onder moeten zetten om er iets moois van te maken.
Wij zullen dan ook niet schromen om onze achterban in Rotterdam daarop aan te spreken als dit niet gebeurt.  Want alleen samen komen we hier uit.

CDA, VVD, PvdA Hoek van Holland.