Door op 27 mei 2013

Redding Fort aan den Hoek van Holland

Zoals bekend is de PvdA-HvH erg bezorgd om het militair cultureel erfgoed van Hoek van Holland. Wij vinden dat onze moedergemeente Rotterdam daar erg onzorgvuldig mee omgaat.  

Door de kostendekkende huur, die nu van toepassing  is, zal het een grote opgave zijn om ‘Het Fort’ met de huidige functie in stand te kunnen blijven houden.

Plannen Rotterdam
Waarom steekt Rotterdam niet de helpende hand om zo iets moois als het Fort te behouden voor Hoek van Holland? Natuurlijk wel met de museale functie! Maar nee, Rotterdam zegt de huur op en verkwanselt het Fort aan een commerciële partij die er een partycentrum/evenementenlocatie van wil maken. Daar zitten wij in Hoek van Holland absoluut niet op te wachten. Denk eens aan wat er kan gebeuren bij eventuele verbouwingen in het Fort? Alles met een historische betekenis zou kunnen verdwijnen. En dan hebben we wellicht ook nog te maken met de parkeeroverlast die dit te weeg zal brengen in de omgeving van het Fort.

Hulp onderweg
Gelukkig is er hulp onderweg.  De voltallige deelraad en het dagelijks bestuur zijn van mening de helpende hand te kunnen bieden met een financiële injectie van 150.000 euro, verdeeld over 3 jaar. Maar wij van PvdA-HvH vinden dit nog niet genoeg. Voor ons heeft dit alleen zin als we een goed bedrijfsplan laten schrijven door een kundig bureau. De Stichting van Fort aan den Hoek van Holland zal zelf een groot deel van de kosten moeten binnenhalen. Dat betekent een goed plan voor een meerjarige minimaal kostendekkende exploitatie.

Verbazing over artikel
Groot was onze verbazing in een artikel in het AD (zaterdag 25 mei jl.) te lezen dat de voorzitter van Stichting Fort aan den Hoek van Holland, de heer Wil Meijer, constateert dat het reddingsplan te laat komt. Jammer! Juist van de voorzitter verwachten wij ook een fikse strijd.  Met deze financiële injectie krijgt het Fort een 2e kans die hij met beide handen zou moeten aangrijpen.  De toekomst van het Fort ligt nu weer volledig bij de stichting na het besluit van db en deelraad om 150.000 euro toe te kennen.

Wij blijven dit op de voet volgen en steken de helpende hand uit waar mogelijk is.