Door Ineke Vos op 9 oktober 2014

Schadelijk ontgassen in de haven

Krispijn Beek, Mark Lensselink zetten zich gezamenlijk in tegen het schadelijke ontgassen. Afgelopen vrijdag informeerden zij gebiedscommissieleden Ineke Vos (PvdA) en Arjen van der Lugt (VVD) over de stand van zaken.

Zodra schepen hun lading hebben gelost blijft er in het ruim damp achter. Voordat een nieuwe lading kan worden aangenomen dient het schip zich eerst van deze dampen te ontdoen. In de praktijk worden deze Vluchtige Organische Waterstoffen veelal gewoon aan de buitenlucht geloosd, met alle schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de inwoners van de Waterweggemeenten. Zo is benzeen volgens de provincie Zuid-Holland bijvoorbeeld een stof die niet alleen ontvlambaar is, maar ook kankerverwekkend en mutageen (kans op genetische schade).

Het ontgassen van benzeen is nog altijd toegestaan, ook in dichtbevolkt gebied zoals bij Hoek van Holland. Het goede nieuws is dat de provincie Zuid-Holland werkt aan een verbod op ontgassen van benzeen per 1 januari 2015. Voor de inwoners van o.a. Hoek van Holland is het enorm belangrijk dat dit verbod er daadwerkelijk komt en wordt gehandhaafd. Uit recent onderzoek van CE Delft blijkt bijvoorbeeld dat de ontgassingsemissies van de binnenvaart een factor 10 hoger liggen dan de officiële cijfers. Daarnaast is er niets bekend over de emissies van de zee- en kustvaart of over ontgassingen door schepen die binnen het Rotterdams havengebied varen.

Vos en Van der Lugt zouden duidelijkheid willen hebben over het deze ontbrekende cijfers. Vos: ‘De voormalige deelraad heeft nog geld beschikbaar gesteld om in Hoek van Holland de beschikking te krijgen over een aantal E-noses. Het E-nose netwerk meet veel meer en nauwkeuriger de stoffen in de lucht. We zullen de DCMR dan ook verzoeken deze cijfers te publiceren.’

Van der Lugt: ‘Er moet natuurlijk wel een alternatief voor het ontgassen aan de buitenlucht komen. Bijvoorbeeld een verplichte regeling tot reiniging, tenzij verladers en ontvangers via hun inkoopvoorwaarden regelen dat ontgassen aan de buitenlucht niet meer nodig is. Dan wordt ook de investering in een schoonmaakinstallatie een haalbare kaart.’

Ook Krispijn Beek en Mark Lensselink zijn al jaren aan het lobbyen om de ontgasproblematiek op de kaart te zetten en aan te pakken. Beek: ‘De plannen voor een provinciaal verbod op het ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen is een goede eerste stap op weg naar een totaal verbod op ontgassen aan de buitenlucht door binnen- en zeescheepvaart. Het verbod moet er nu echt komen; mijn gevoel zegt dat het een kwestie is van nu of nooit.’

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos