Door Ineke Vos op 4 juli 2016

Stapje voorwaarts ongelijkvloerse kruising lightrail?

Afgelopen maand heeft de gebiedscommissie bij monde van de heer Van der Lugt ingesproken bij de commissie ehmd (economie, haven, mobiliteit en duurzaamheid). Voorafgaand aan de inspraakronde gaf het planteam een presentatie aan de raadsleden/commissieleden.

De raadsleden die zitting hebben in de commissie ehmd reageerden zeer kritisch op de presentatie. Met name op het punt wel of geen ongelijkvloerse kruising kwamen veel vragen. De raadsleden hadden ook het gevoel dat de keuze voor de gelijkvloerse kruising is ingegeven door geld, hetgeen natuurlijk ook de hoofdreden is.

Namens de PvdA-Rotterdam stelde ook Barbara  Kathman kritische vragen over de impact van de invoering van de lightrail.

Na de presentatie door het planteam deed Arjen vd. Lugt zijn verhaal, samen met Joop Braggaar namens Strandweg-Noord en Evert van der Meide namens Strandweg-Zuid. Op basis van een luchtfoto heeft hij aangewezen tegen welke problemen de bewoners en bezoekers aanlopen. Ook andere aspecten als bereikbaarheid (elke 7,5 minuut de slagbomen naar beneden), veiligheid, afsluiting Stationsweg en geluids- en trillingsoverlast werden daar benoemd.

‘Naar mijn idee’, aldus Arjen, ‘begrijpen de raadsleden nu beter welke problemen er precies spelen. In mijn ogen dus inderdaad een positieve bijeenkomst. Het is nu te hopen dat de raadsleden de handschoen oppakken en de wethouder (hij was niet bij de bijeenkomst aanwezig, want het was een technische informatiesessie) kritisch bevragen over de ongelijkvloerse kruising en hem mogelijk bewegen om hiervoor toch geld te vinden.’

Tot zover,

Ineke Vos

 

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos