Toekomst Bonnenpolder

Door Ton van Anraad op 12 maart 2018

Bijna alle geënquêteerden zijn het erover eens dat de polder moet worden omgevormd naar een natuurgebied met alle karakteristieken van een open polderlandschap. Dit is van groot belang want hiermee voorkom je dat allerlei gelukzoekers die niet het beste met de polder voor hebben zich kunnen vestigen, of daar projecten kunnen ontwikkelen die daar niet horen.

De vestiging van een natuurbegraafplaats vinden de geënquêteerden niet zo’n goed idee. Daar kan ik mij in dit stadium van alles bij voorstellen. De grootste angsten zitten in de milieuaspecten (lucht, water en grondvervuiling), eeuwigdurende grafrechten en de business case van Natuur begraven/Natuurmonumenten en het Zuid-Hollandslandschap. Terecht vertrouwen mensen deze nieuwe gelukzoeker niet. Dat vertrouwen moeten zij zien te winnen, o.a. met een goed plan, gebaseerd op gedegen onderzoek.

Wat bleek, het ambtelijk advies dat naar de wethouder gaat sloot bijna naadloos aan op de argumenten van de bevolking.

Hoe nu verder?
Komende donderdag zal, naar ik hoop, de voltallige GC (helaas zonder mij i.v.m. belangenverstrengeling) na een debat komen tot een gekwalificeerd advies (GA). Het zou mij niet verbazen wanneer dit GA gaat lijken op het ambtelijk advies dat door Stadsontwikkeling is geformuleerd. De waarde van het advies is dan dat de bestemming van het gebied, met respect voor de uitslag van de enquête, zal worden gewijzigd (zie boven) en dat de commerciële partij Natuurbegraven BV de mogelijkheid wordt gegeven om hun plannen te harden, de risico’s al dan niet te reduceren, enz. (o.a. milieueffectraportage).

De GC gaat eigenlijk helemaal niet over wie er wat voor een activiteit mag gaan uitvoeren. Stadsontwikkeling heeft een jaar geleden een vergissing begaan door de mogelijke komst van de firma Natuurbegraven voor advies aan de GC voor te leggen. Dit gaan we in ons advies als het aan mij ligt repareren. Dan ligt dat besluit weer waar het hoort en dat is bij de wethouder, de Raad van Rotterdam en uiteindelijk de provincie.

Zoals bekend zal ik, ook komende donderdag, niet mee debatteren. De rede daarvoor is het feit dat ik woonachtig ben in de prachtige Bonnenpolder en dus alleen al daardoor belanghebbende ben. Deze handelswijze heb ik, bij de start van dit adviestraject, met de raadsfractie van Rotterdam afgestemd.

Neemt niet weg dat ik, wanneer het tot stemming over besluitvorming komt, wel zal stemmen.

Met goede groet
Ton van Anraad
(Lijsttrekker PvdA Gebiedscommissie)
Dorp Hoek van Holland

 

Ton van Anraad

Ton van Anraad

Ik ben Ton van Anraad en 66 jaar. Ik ben getrouwd met Annemiek en wij hebben 2 zoons een geweldige schoondochter en 3 prachtige kleinzoons. Voor mijn pensionering werkte ik bij Prorail in de functie van accountmanager/senior adviseur. Bestuurlijk/maatschappelijk actief in: – Sectorraad FNV; – Bedrijfskadergroep FNV spoor; – Denktank FNV/ministerie I&M; (spoormobiliteit van goederen

Meer over Ton van Anraad