Door Ton van Anraad op 9 januari 2017

Ton van Anraad doet gooi naar (vice)voorzitterschap gebiedscommissie

PvdA-er Ton van Anraad heeft zich kandidaat gesteld voor het (vice)voorzitterschap binnen de gebiedscommissie in Hoek van Holland. Hij deed dit met onderstaande mail.

 

 

 

Beste collega’s en secretaris,

Tijdens de vergadering van donderdag 15 december 2016, heeft onze voorzitter het traject/proces van het vervullen van bovengenoemde vacature geschetst. Daarbij is aangegeven dat de secretaris van de gebiedscommissie een uitvraag zal doen, wie van de gebiedscommissieleden zich kandidaat zou wil stellen voor het vicevoorzitterschap. De GC leden kiezen vervolgens wie van de kandidaten het vicevoorzitterschap op zich zal nemen. Omdat ik deze rol ambieer, wil ik deze ambitie zo snel mogelijk met jullie delen. Dit lijkt mij goed voor de transparantie en onderlinge verhoudingen.

Middels deze E-mail wil ik mij kandidaat stellen voor de rol/functie van (vice)voorzitter van de gebiedscommissie in Hoek van Holland.

Graag wil ik vooraf met jullie een aantal van mijn ambities delen, deze zijn:

  • In dialoog met de inwoners zorgen dat ons dorp een fijne plek blijft om in te leven en te recreëren;
  • Controleren of ons gebiedsplan conform wordt uitgevoerd en bij wijzigingen deze transparant, inclusief dilemma’s aan jullie (laten) voorleggen;
  • Huidige portefeuille van Arjen overnemen; (o.a. ruimtelijke ordening, buitenruimte)
  • Zorgen voor uitbreiding van de woningbouw in Hoek van Holland; (op dit moment krimpt het dorp)
  • Zorgen dat het voorzieningenniveau in ons dorp vergroot wordt; (ook hier is krimp aan de orde)
  • Zorgen dat ons dorp voor de inwoners en voor de toeristen aantrekkelijk blijft; (evenwicht afwegen)
  • Bij voortduring bewaken dat ons dorp niet ten prooi valt aan de expansiedrang van de haven (havenbedrijf) en de daarbij behorende industrie;
  • Juridische bescherming van gebiedscommissieleden in lijn brengen met de bescherming van raadsleden;
  • Zorgen dat de aanbevelingen uit het rapport “Een kwestie van kiezen” in Rotterdam door de raad en het bestuur worden begrepen en omarmd; (dit raakt de kern van ons voortbestaan)
  • En jullie kennen mij genoeg om te weten dat ik mij verder overal tegenaan zal bemoeien; (aan jullie de taak om mij de kaders aan te geven.)

Zoals jullie kunnen lezen is de bovenstaande reeks inhoudelijk nogal technisch van aard. Dit is geen toeval, want ik ben van mening dat jullie van mij mogen verwachten dat ik mij daarmee expliciet bezighoud.
Toch wil ik de resterende periode behoorlijk wat aandacht besteden aan de zachte kant van het gebiedscommissiewerk. Het gaat mij daarbij dan om zaken als vertrouwen, respect, teamgeest, collegialiteit en last but not least bij het bereiken van doelen (groot of klein) onze successen vieren.

Ik hoop op jullie steun bij mijn kandidatuur.

Met collegiale groet,
Ton van Anraad

Ton van Anraad

Ton van Anraad

Ik ben Ton van Anraad en 66 jaar. Ik ben getrouwd met Annemiek en wij hebben 2 zoons een geweldige schoondochter en 3 prachtige kleinzoons. Voor mijn pensionering werkte ik bij Prorail in de functie van accountmanager/senior adviseur. Bestuurlijk/maatschappelijk actief in: – Sectorraad FNV; – Bedrijfskadergroep FNV spoor; – Denktank FNV/ministerie I&M; (spoormobiliteit van goederen

Meer over Ton van Anraad