Door op 12 december 2013

Verslag Algemene Ledenvergadering 14 november

Belangrijkste agendapunt was de komende verkiezing voor de gebiedscommissies.

                                                              

 

Notulen   ledenvergadering PVDA Hoek van Holland

Datum

Tijd

Locatie

Afwezig

Aanwezig

 

 14 November 2013

19.30 tot 21.00 uur

Paviljoen de   Jutter, Emmaboulevard in Hoek van Holland

Na afmelding: Marjan Moerman , Jos Moonen en Ed van Berkel

Ton van Anraad, Ineke Vos en Jaap de Neef (fractie), Riet   Stigter en Margien Bakker (bestuur), Frits de Rooij, Wim Verhagen, Frans vd   Vugt en Anneke Paerel (leden).

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Agendapunten
Opening en mededelingen door de voorzitter

  •   Ton van   Anraad sluit later aan ivm de COR vergadering
  •   De   notulen van de vorige vergadering, d.d. 19 september 2014, zijn goedgekeurd.

 

Terugblik Algemene Beschouwingen 2014

Er is budget wordt eenmalig toebedeeld aan   een aantal doelprojecten zoals oa. de speeltuin. Het betreft hier bestedingen   die gedaan worden totdat de gebiedscommissies gekozen worden.

 

Presentatie kandidatenlijst verkiezingen

De kandidaten zijn gepresenteerd. De   kiescommissie heeft de nodige actie ondernomen om de kandidaten officieel   vast te stellen.

De aanwezige leden hebben zich akkoord   verklaard met de kandidaatstelling:

1)      Ineke   Vos

2)      Ton van   Anraad

3)      Jaap de   Neef

4)      Margien   Bakker

 

Presentatie onderwerpen bestuursperiode   2014-2018

D PvdA Hoek van Holland zal zich gaat   inzetten als vertegenwoordiger van de burgers in Hoek van Holland op waarden   sociaal en veilig.

De kandidaten hebben o.a. de volgende speerpunten   bepaald:

  •   Leefomgeving   (industrie overkant)
  •   Doortrekken   Hoekse Baan
  •   Verbeteren   en behoud van het niveau Welzijn & Zorg
  •   Toerisme
  •   Ontwikkeling   van het centrum
  •   Terugvorderen   deelraadwerkwijze

 

De aanwezige leden stellen nog een aantal   doelen voor:

  •   Bouw   luxere huurwoningen (appartementen) om doorstroming te bevorderen
  •   Behoud/versterking   Openbare School

 

Sluiting vergadering