Door op 15 juni 2013

Vragen aan het db over tijdelijke (feest)locatie op het Recreatieoord

De PvdA  heeft vernomen dat Sport en Recreatie Rotterdam op het Recreatieoord een tijdelijke huisvesting wil neerzetten voor 50 tot 100 personen. Wij vinden dit niet in overeenstemming met het aanbod van sociale evenementen en het aantal personen dat daar  gebruik van maakt. Een te kleine ruimte  zal ook zeer gevaarlijke situaties opleveren.

De tent zou dienst moeten doen voor evenementen en sociale contacten van de verenigingen.

Avondvierdaagse
Op de avondvierdaagsefeesten komen zo’n 200 tot 400 mensen af. Daarvoor lijkt ons een tijdelijke tent voor 400 personen de beste oplossing. We stellen voor deze op het grasveld achter het voormalige recreatiegebouw te plaatsen.

Overige activiteiten
Voor de overige evenementen denken wij aan een tijdelijke vaste locatie voor minimaal 200 personen. Daar kunnen de bewoners van het Recreatieoord dan terecht voor hun sociale contacten en kunnen de verenigingen hun evenementen organiseren.

Men dient  de veiligheid te waarborgen met genoeg ruimte. Aangezien er op het recreatieoord 1.000 huisjes staan met gemiddeld 2 personen is een (tijdelijke) locatie voor 50 tot 100 personen absoluut onverantwoord.