Door Ineke Vos op 9 augustus 2013

PvdA maakt zich zorgen over verruiming veiligheidscontouren ‘overkant’

PvdA-HvH maakt zich ernstig zorgen over de plannen van de gemeente en de provincie om de veiligheidscontouren voor de Europoort, de Landtong en Maasvlakte 1 + 2 te verruimen. De PvdA is bang dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van leven in Hoek van Holland en vraagt het db om nadere informatie. (Antwoord db onderaan dit bericht.)

 

Onderwerp:Ter inzage gelegde documenten m.b.t. de   ontwerpbesluiten voor de veiligheidscontour “Europoort en Landtong” en “ Maasvlakte   1 en 2 “
De fractie van de PvdA in   de deelraad van Hoek van Holland verzoekt het dagelijks bestuur van de deelgemeente   Hoek van Holland de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:Kunt u aangeven of u, los van de vraag die is   gesteld, nog een bestuurlijke reactie gaat schrijven op de ter inzage gelegde   documenten m.b.t. de ontwerpbesluiten voor de   veiligheidscontour “Europoort en Landtong” en “Maasvlakte 1 en 2 “ ?

  1.    Bent u bekend met de ontwerpbesluiten voor de veiligheidscontour “Europoort en Landtong” en “ Maasvlakte   1 en 2
  2.   Zo ja welke   reacties gaat u geven?
  3.   Indien u niet   voornemens bent om een reactie te schrijven. Wilt u dit besluit dan motiveren?
  4.   Kunt u aangeven   of er bedrijven in de problemen komen, wanneer de verruiming van de contour niet   plaatsvindt?
  5.   Welke   problemen/risico’s kunnen er ontstaan wanneer de contour niet verlegd worden?
  6.   Wanneer er geen   problemen/risico’s ontstaan: kunt u ons dan aangeven wat de meest dominante   overwegingen zijn dat contour richting Hoek van Holland wordt opgeschoven?
  7.   Wat gaat de   nieuwe contour betekenen voor de bewoners van ons dorp, met betrekking tot   overlast en veiligheidsrisico’s?
  8. En wat zijn   de consequenties voor de scheepvaart?
Toelichting:De PvdA maakt zich ernstig zorgen over de voorgenomen verandering. Wij zijn bezorgd voor de veiligheid van onze inwoners en zijn zeer bezorgd dat de verruiming van de contouren de industrie weer een stapje dichter bij Hoek van Holland brengt en   zo een groter beroep gaat doen op de kwaliteit van leven van onze bewoners.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA veiligheidscontour UIT20130818

 

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos