Afdeklaag Oranjeheuvel in de Hoekse polder mogelijk ernstig vervuild

9 mei 2018

Het heeft even geduurd maar nu is er een antwoord op onze vragen over vervuiling in het natuurgebied de Oranjepolder (in de Oranjeheuvel). We hebben inmiddels vervolgvragen gesteld over het feit dat er mountainbikers (club) op deze heuvel parcoursen uitzetten. Volgens ons moet je dat, tot nader order, niet willen in dit gebied. Ook hebben we vragen gesteld over het feit dat de boer, die de afgelopen jaren op de heuvel boerde, onderworpen is aan een spreekverbod. Gelukkig is de mais die op deze gronden is verbouwd niet in de voedselketen terecht gekomen maar, naar we hebben vernomen, tot biomassa verwerkt.

Angstig vermoeden lijkt bewaarheid
Het is een beetje wrang dat Ton van Anraad al jaren bezig is om helderheid te verkrijgen over wel/niet vervuiling en dat nu blijkt dat er inderdaad waarschijnlijk een aanzienlijke vervuiling is en dat de, in verleden genomen, maatregelen duiden op het feit dat de stad Rotterdam bekend was met de mogelijke vervuiling. Je zou bijna denken dat het concern Rotterdam het e.e.a. te verbergen had!  Het is nu ook wel duidelijk waarvoor de stad Rotterdam juist op die plaats een zonnecollectorenpark wil (laten) vestigen.

Gelukkig is er nu actie ondernomen en wordt de vervuiling goed onderzocht. Stadsontwikkeling Rotterdam heeft de gebiedscommissie beloofd ons goed op de hoogte te houden Deze zaak wordt dus zeker vervolgd.

Inmiddels heeft Stadsontwikkeling Rotterdam gereageerd op onze vragen.
Belangstelling voor het antwoord van Stadsontwikkeling? Klik hier