Door Ineke Vos op 9 januari 2014

Speeltuinvereniging

Het beeld dat CDA- fractievoorzitter Jacco van Dam mede namens Leefbaar en Hoekse Zaken in de Hoekse Krant van 2 januari 2014 schetst bevat zoveel onjuistheden en onvolledige aannames dat de Hoekse fracties van de VVD en PvdA hier graag eenmalig en met het juiste verhaal op willen reageren.

Kostendekkende huur
Voor  2014 stelt de deelgemeente een subsidie van € 28.000,- ten behoeve van de huur beschikbaar. Deze huur is € 8.000,- hoger dan de huur in 2013. (die de deelgemeente ook volledig voor haar rekening nam). Dit komt doordat ook voor de speeltuinvereniging de zogenaamde “Kostendekkende huur” wordt ingevoerd. Deze huurstijging heeft tot gevolg dat de vereniging in 2014 niet langer zelf verantwoordelijk is voor het groot onderhoud en de vervanging van de speeltoestellen. Hier hoeft de speeltuinvereniging dus geen geld meer voor te reserveren.

Gesubsidieerd toezicht
Of we het nu leuk vinden of niet; het beleid van de gemeente Rotterdam is er op gericht dat alle speeltuinverenigingen (op termijn) volledig op vrijwilligers zullen moeten gaan draaien. Zeker in een dorp met de omvang van Hoek van Holland is het aanhouden van een betaalde kracht een utopie. De VVD en PvdA zijn het met het bestuur eens dat het ineens laten vervallen van de subsidie van   € 30.000 voor betaald toezicht, niet wenselijk is en zijn akkoord gegaan met het , in 2014 langzaam toe kunnen groeien naar een vrijwilligersorganisatie. Let wel er is  voor betaald toezicht in 2014 nog altijd een bedrag van € 22.000,- beschikbaar. Het is dus pertinent onjuist dat de toezichthouder in 2014 geheel verdwijnt.

Vrijwilligersorganisatie
Vanuit de stad is er per speeltuinvereniging een bedrag van € 8.500,- beschikbaar dat de verenigingen kunnen inzetten om de omschakeling naar een vrijwilligersorganisatie te gaan maken. De VVD en PvdA hebben gezien de belangrijke maatschappelijke functie van de speeltuin gemeend dat er hier vanuit Hoek van Holland nog eens een bedrag van € 10.000,- bovenop moet komen. Het argument dat het bestuur van de speeltuinvereniging hierbij buitenspel wordt gezet is een onwaarheid. Het bestuur van de speeltuinvereniging wordt juist betrokken bij de op handen zijnde veranderingen en krijgt, om genoemde verandering te faciliteren, van de VVD  en de PvdA nog eens €10.000 extra subsidie. Dat de speeltuinvereniging met een plan van aanpak moet komen, waarin staat beschreven welke acties ze in 2014 gaan ondernemen om op termijn niet langer zo afhankelijk te zijn van een betaalde kracht, is volledig in lijn met de afspraken die de deelraad, dus ook het CDA, Leefbaar en Hoekse Zaken rondom subsidies heeft gemaakt.  Nogmaals; het beleid vanuit Rotterdam is dat speeltuinverenigingen volledig op vrijwilligers moeten gaan draaien en daarom is het wat ons betreft noodzakelijk om hier in 2014 vast op te gaan voorsorteren. Zeker met het oog op de komende veranderingen (bestuurscommissies  zonder budget) is dit voorsorteren een must. 

Gelijkheidsprincipe
Daarbij komt dat de speeltuinvereniging ook nog over een behoorlijk Eigen Vermogen beschikt. Ten opzichte van verenigingen die (al jaren) volledig op vrijwilligers draaien en geen cent subsidie ontvangen is het voor de VVD en PvdA niet meer dan normaal om van de speeltuinvereniging te vragen om te komen met een plan hoe ze in 2014 toe gaan werken naar de noodzakelijke vrijwilligersorganisatie. Het geld is nu gereserveerd en beschikbaar voor de speeltuin. In het belang van Hoek van Holland willen de VVD en PvdA wel weten hoe het gemeenschapsgeld wordt ingezet om uiteindelijk de omslag te maken naar een vereniging die niet langer afhankelijk is van een betaalde kracht.

 

Subsidie deelgemeente aan speeltuinvereniging
In totaal stelt de deelgemeente Hoek van Holland aan de speeltuinvereniging in 2014 een bedrag van
€ 60.000,- aan subsidie beschikbaar en dat is € 10.000,- meer dan in 2013.

Tot slot
De VVD en PvdA (respectievelijk coalitie en oppositie) hebben op basis van bovenstaande inhoudelijke argumentatie de afweging gemaakt. De VVD en PvdA begrijpen dat je over zaken verschillend kunt denken. De VVD en PvdA laten zich verder niet uit over de uitspraken die het CDA, Leefbaar en Hoekse Zaken in De Hoekse Krant hebben gedaan die niets met de inhoud te maken hebben. Die zijn voor hun rekening en in onze ogen niet in het belang van Hoek van Holland, laat staan in het belang van de speeltuinvereniging.

Mark Lensselink (fractievoorzitter VVD Hoek van Holland)
Ineke Vos (fractievoorzitter PvdA Hoek van Holland)

 

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos