Door Ineke Vos op 12 november 2015

Ineke Vos praat u bij (nov 2015)

Deze week een presentatie gehad in de gebiedscommissie over de achtste maandrapportage. Hierin wordt door de stad (ambtenaren) verantwoording afgelegd voor wat er al dan niet voor resultaten voor Hoek van Holland geboekt zijn. Een best belangrijke vergadering dus, en het valt mij meer en meer op dat een aantal gebiedscommissieleden op de vergadering niet aanwezig is. Helaas gebeurt dit bijna stelselmatig. Een ieder maakt natuurlijk zijn/haar afweging om wel/niet te komen maar ik betreur dit ten zeerste.

Gebiedscommissie
Buiten onze trouwe toehoorders zijn ook op de openbare tribune steeds minder belangstellenden te vinden. Dat doen we niet goed: ik vind dat een slechte zaak.

Toch mogen we best trots zijn op een aantal bereikte resultaten. Het zwembad blijft in ieder geval ook in 2016 open en een groep enthousiaste vrijwilligers is zich aan het inzetten om te komen met een plan om nog efficiënter te gaan draaien om zodoende te zorgen dat het zwembad ook na 2016 open zal blijven.

Hoekstee en zwembad
De Hoekstee blijft ook de komende jaren voor ons dorp behouden! Aanpassingen zowel binnen als buiten staan te gebeuren. Wat mij wel verbaast is dat er een tweede uitrit zou moeten komen bij het parkeerterrein. De consequenties voor de wijk, waar komt de in/uitrit, verdwijnen er parkeerplaatsen etc. en of dit allemaal dan wel zoveel meerwaarde heeft is mij niet geheel duidelijk. Echt niemand die ik spreek ziet hier de noodzaak van in en het kost ons weer een hoop geld dat niet ten goede komt aan de Hoekstee. Ik heb hierover dan ook meer informatie gevraagd. Wordt dus  vervolgd.

Mijn grootste zorg is eigenlijk wel dat er steeds meer gevraagd wordt van vrijwilligers. Zij zouden zich in moeten gaan zetten bij het draaiend houden van het zwembad, het wijkgebouw de Hoekstee, besturen van verenigingen, enzovoorts. Behalve de gebruikelijke omgevingen zoals bijvoorbeeld voetbal- en tennisvereniging, zijn nu bijvoorbeeld de reddingsmaatschappij en de brandweer van vrijwilligers afhankelijk en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Pluim voor vrijwilligers
De gemeente Rotterdam mag van geluk spreken dat wij in ons dorpje nog zo veel inwoners hebben die al dat vrijwilligerswerk doen. De PvdA Hoek van Holland vindt het in ieder geval meer dan geweldig dat “Hoekenezen” zich met tomeloos enthousiasme als vrijwilliger inzetten. Zonder deze inzet waren er al vele voorzieningen door de gemeente Rotterdam de nek om gedraaid. Onder het motto “Ga maar naar het Westland of pak de trein maar naar Rotterdam”.

Ik zag maandag weer een groep mensen achter de rolstoel lopen met de bewoners van Humanitas. Hartverwarmend en geweldig toch! Maar ik zie ook de oproepen voor redders bij de KNRM en voor een penningmeester die kennelijk heel lastig te krijgen is. Steeds meer moeite die gedaan moet worden om schaarser wordende vrijwilligers te vinden.

De PvdA, en ik in het bijzonder, vinden dat het hoog tijd wordt dat Hoek van Holland actief zijn vrijwilligers eens in het zonnetje gaat zetten voor de enorme bijdrage die zij aan het welzijn van de Hoekenezen leveren. Ik heb gevraagd hieraan als gebiedscommissie aandacht aan te besteden en op mijn verzoek komt het platform met een voorstel.

Vergrijzend HvH
Wij maken ons grote zorgen over de onevenwichtige bevolkingsopbouw van Hoek van Holland. Het is al jaren bekend dat de hoekse bevolking fors aan het vergrijzen is. Jongeren zijn, zeker na de crisis van 2008/11, bijna niet meer in staat om passende woonruimte in Hoek van Holland te vinden.

Mijn prioriteiten
Zowel in de gebiedscommissie als in De stad zal ik mijn zorgen hieromtrent blijven uitdragen. De volgende zaken zal ik in ieder geval bespreken;

  • Een forse uitbreiding van passende huisvesting voor jongeren (starters- , sociale huurwoningen);
  • Er moet actief ingezet/onderzocht worden wat jongeren missen in ons dorp;
  • Hoek van Holland moet aantrekkelijk zijn/blijven voor alle huidige/toekomstige inwoners van ons prachtige dorp.
    De 5de plek in de Loneley Planet, de entree van de Rotterdamse haven, het strand van Rotterdam, moet  ook zijn vruchten in ons dorp gaan afwerpen.
  • Het laatste punt dat ik met u wil delen is de steeds grotere invloed van het Westland in ons dorp. De grenslijn tussen onze woonkernen wordt steeds vager. Ook worden er door de gemeente Rotterdam steeds meer diensten bij het Westland ingekocht. Neem bijvoorbeeld het milieudepot in Hoek van Holland. Er is een reëel risico dat u in de toekomst met uw (grove) vuil naar bijvoorbeeld Naaldwijk moet. Om nog maar niet te spreken over scholing en zorg. Daar is het al dik aan de hand.

Nu wordt er ook al gesproken over gemeenschappelijk beheer. Ook daarvoor geldt naar mijn idee dat bereikbaarheid en service voor de Hoekse inwoner nabij moet blijven en Rotterdam dit niet af moet wimpelen naar het Westland.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente Rotterdam denkt lekker goedkoop dit soort faciliteiten in het Westland in te kunnen kopen. Hierdoor zijn ze van een lastig/duur gebied af en wanneer het fout gaat kunnen zij zich altijd achter de contracten met het Westland verbergen.

Al met al een hele slechte/gevaarlijke ontwikkeling voor ons dorp. Ik houd u over de voortgang van dit (mogelijke) debacle op de hoogte en zal mijn uiterste best doen om deze dwalingen te duiden/te corrigeren

Ik hoop u hiermee weer wat bijgepraat te hebben.

Ineke Vos,
Fractie PvdA

Ineke Vos

Ineke Vos

Ik ben geboren in Dordrecht en heb twee meiden van 25 en 27 jaar oud. Ik zit inmiddels al 18 jaar in de politiek en die jaren zijn omgevlogen. Gek is dat eigenlijk! ‘Politiek heeft een stoffig imago en daardoor houd je het zo lang uit’, wordt er vaak gezegd. Voor mij geldt dat zeker niet.

Meer over Ineke Vos