22 januari 2014

Ineke Vos over trillingen: ‘Probleem aanpakken.’

‘Het gebeurt mij niet iedere dag dat ik een geluidsfragment als dit krijg toegezonden,’ vertelt Ineke Vos, lijsttrekker van PvdA-HvH’ (zie bericht hieronder).
Ineke Vos: 
’Natuurlijk is het verhaal over de trillingen niet nieuw. In het verleden waren er wel meer geruchten over klapperende deuren en trillende ramen. Maar nu was het te zien en te horen. De opname van dhr. Verkade maakte in één klap duidelijk hoe ernstig de overlast nu eigenlijk is.’

Die ernst bleek ook uit de vele reacties die er al snel via allerlei kanalen (o.a. website, Twitter en Facebook) bij de PvdA binnenkwamen, en nog steeds binnenkomen. Ook werden er allerlei suggesties aangedragen. Van  voorbijrijdende vrachtwagens tot scheepvaart.

Het was opvallend hoe vaak het bedrijf  ‘Stena Line’  werd genoemd als mogelijke veroorzaker. De woordvoerder van Stena Line gaf, tijdens interviews bij de WOS en Radio Rijnmond, aan dat het goed mogelijk is dat de trillingen door schepen worden veroorzaakt. Het gaat daarbij om langsvarende boten, maar ook de vertrekkende boten van de Stena Line kunnen deze trillingen veroorzaken. (Een bepaalde wind gecombineerd met een lage waterstand.)

Inmiddels heeft de lijsttrekker van de PvdA in Hoek van Holland twee acties ondernomen:

Ten eerste laat zij, via de PvdA fractie in de gemeenteraad van Rotterdam de volgende vragen stellen:

1.    Laat een onderzoek uitvoeren naar de exacte herkomst van de trillingen;
2.    Laat onderzoeken wat de bouwkundige gevolgen kunnen zijn voor de woningen die onderhevig zijn aan deze trillingen;
3.    Mochten de trillingen afkomstig zijn van de vertrekkende Stena Line boten, laat dan onderzoeken of er maatregelen mogelijk zijn om de overlast van de trillingen tot een minimum te beperken of op te heffen.

Ten tweede gaat Ineke Vos de, door Stena Line voorgestelde, dialoog graag aan. Zij stelt dat zij dat doet uit naam van de PvdA-fractie in Hoek van Holland en wordt daarbij ondersteund door de PvdA-fractie in Rotterdam.

Afsluitend merkt Ineke nog op dat je, wanneer je als politica zo veel reacties vanuit de bewoners krijgt, moet doen waarvoor je gekozen bent en zo snel mogelijk het probleem moet aanpakken en de partijen bij elkaar moet brengen. ‘En dat is precies wat ik heb gedaan,’ aldus Ineke Vos.